euro

CAO 2020-2021 of nog CAO 2018-2019?

De salarissen juli 2020 worden (bijna) uitbetaald voor de medewerkers in de branche kinderopvang.Voor een grote groep medewerkers (circa 28.500) zal het mogelijk nog een verrassing zijn, ontvangen ze salaris volgens de cao Kinderopvang 2020-2021 of nog van de cao Kinderopvang 2018-2019.

Brancheorganisaties

Dat hangt af of de werkgever lid is van branche brancheorganisatie BK of BMK of niet.

Er zijn ongeveer 1.050 werkgevers lid van brancheorganisatie BK of BMK, deze werkgevers zullen het salaris overeenkomstig de nieuwe salaristabellen moeten uitbetalen aan hun circa 72.800 medewerkers.

Maar er zijn zo’n 1.800 werkgevers die niet lid zijn van de BK of BMK. Voor de circa 28.500 medewerkers van die werkgevers is nog geen geldende bedrijfstak-cao. De cao Kinderopvang 2020-2021 is nog niet Algemeen Verbindend verklaart.

Algemeen Verbinding Verklaring

Pas als de cao een Algemeen Verbinding Verklaring heeft, geldt de cao voor een hele bedrijfstak. Door de BVOK zijn bedenkingen geuit tegen de AVV van de cao waardoor er voor veel werkgever nog een cao-loze periode geldt. Mogelijk/hopelijk wordt de komende maand hierover meer duidelijk.

UPDATE : De CAO Kinderopvang 2020-2021 is op 24 juli AVV en dus geldend voor de gehele bedrijfstak. Voor veel werkgevers zal dit wel te laat zijn om de salarissen juli nog aan te passen.

Vrijwillig

Er zullen ook werkgevers zijn die toch het nieuwe salaris gaan uitbetalen, ook al zijn ze geen lid van de BK of BMK en zijn ze dit niet verplicht.

Verhoging

De salarissen per 1 juli 2020 zijn met 3,36 % verhoogd ten opzichte van de oude salaristabellen. Tevens ontvang je over de eerste 6 maanden 3 % over het betaalde brutoloon.

Salaristabellen

Je treft hier de verschillende salaristabellen aan

Op de hoogte blijven