In de kinderopvang is het gebruikelijk dat ouders vragen om een jaaropgaaf kinderopvang. Volgens sommige bijvoorbeeld voor de aangifte inkomstenbelasting. Maar is dat nu nodig ?

Opzet jaaropgaaf

Kinderopvangorganisaties zijn vrij in het bepalen wat zij op een jaaropgaaf zetten en of ze die verstrekken. Dus men kan ervoor kiezen om de “gefactureerde” uren op de opgaaf te vermelden, maar ook om de “betaalde” uren, of beide.  Organisaties zijn ook niet verplicht deze te verstrekken.

Aangifte inkomstenbelasting

De jaaropgaaf heeft geen nut voor de aangifte inkomstenbelasting. De kosten van kinderopvang zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit wordt immers allemaal geregeld via de kinderopvangtoeslag.

Beschikking kinderopvangtoeslag

Is het dan nodig voor de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag ? Meestal ook niet. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht maandelijks/jaarlijks een opgaaf te verstrekken aan de Belastingdienst. Deze beschikken dus al over de nodige gegevens. De Belastingdienst kan er wel om vragen. Heeft u geen jaaropgaaf dan is het ook mogelijk de facturen toe te sturen over het hele jaar. De jaaropgaaf is immers een optelsom van deze facturen.

Aanpassen voorlopige beschikking

Heeft u een jaaropgaaf ontvangen en wijken de uren af van uw eigen opgaaf bij de voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag ? Voer dan alsnog een wijziging in.

Heeft u al uw kennis over de kinderopvangtoeslag getest ? Doe mee met onze quiz!

[TheChamp-FB-Comments]