Vakantie uren kinderopvang

Mag een werkgever tijdens een doorlopend dienstverband vakantie-uren uitbetalen ?  Een ruime meerderheid van 66,6 % van de respondenten op onze test over de cao Kinderopvang denkt dat dit mag. Maar dat klopt niet.

In de cao Kinderopvang is het verlof gesplitst is vakantie-uren en verlofbudget uren, ook wel verlofbron 1 en verlofbron 2 genoemd.

De vakantie-uren zijn wettelijk bepaald en gelden voor iedereen in Nederland, ongeacht de branche. Deze zijn het viervoudige van je (gemiddelde) arbeidsuren per week. Dus bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week zijn dat er 144 (=4 * 36).

De vakantie-uren behoren zoveel mogelijk in het opbouwjaar te worden opgenomen. Maak je geen afwijkende afspraken met je werkgever dan vervallen deze na 6 maanden in het volgende jaar. Je moet tijdens het opbouwjaar ook mogelijkheden krijgen om het deze wettelijke vakantie-uren op te bouwen.

Wettelijke vakantie-uren mogen ook niet uitbetaald worden (art 7:640 BW) , alleen als je uit dienst gaat. Dan mag er wel een afrekening gemaakt worden die wordt uitbetaald. Verlofbudget uren mogen dus wel uitbetaald worden.

De basis voor berekening

Als basis voor de berekening voor de wettelijke vakantie-uren gelden de uren per week die zijn opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Dus heb je arbeidsovereenkomst van 20 uur per week, dan bouw je over het hele jaar heen 80 wettelijke vakantie-uren op.

Heb je meer uren gewerkt dan je contracturen en zijn deze dan ook uitbetaald, dan heb je over deze extra uren ook recht op wettelijke vakantie-uren. En natuurlijk heb je ook recht op vakantie-uren als je werkt als oproepkracht. Zie voor de berekening deze pagina.

Wanneer recht op vakantie-uren?

De wettelijke vakantie-uren bouw je over een heel jaar op. Je hebt dus niet op 1 januari van het nieuwe jaar gelijk recht op alle vakantie-uren van dat jaar. Heb je een voltijds dienstverband dan heb je na 1 maand dus 1/12 van het jaartotaal van 144 uur opgebouwd, oftewel 12 uur.

Worden vakantie-uren nu zwaarder belast ?

Dit wordt vaak gedacht, maar de werkelijkheid is wat genuanceerder. In dit artikel wordt dit verder uitgelegd.