pedagogisch medewerker

Als pedagogisch medewerker kan je werken op bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang.  Er ontstaan mede door de Wet IKK steeds meer verschillen tussen de PM’er voor de KDV en de PM’er voor de BSO. Ook zijn er meer opleidingen die zich specifiek toespitsen op de KDV of de BSO. 

Zo worden de opleidingen bij de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker al gesplitst in:

Als pedagogisch medewerker heb je vaak ook een voorkeur om te werken met baby’s & peuters of juist met wat oudere kinderen.

[poll id="18"]