Tag: pedagogisch medewerker bso

Pedagogisch medewerker : KDV of BSO

Als pedagogisch medewerker kan je werken op een kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang.  Er ontstaan steeds meer opleidingen die zich toespitsen op de KDV of de BSO.  Als pedagogisch medewerker heb je…