Er is weer een internetconsultatie over de kinderopvangtoeslag.

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de jaarlijkse indexering;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het besluit.

Jaarlijks indexeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag. De indexatie gebeurt op basis van de landelijke loon- en prijsontwikkeling die het CPB jaarlijks raamt. Om hiervoor zo recent mogelijke cijfers te gebruiken wordt de raming die het CPB eind maart 2020 publiceert gebruikt (het CEP). De precieze bedragen in dit besluit zijn daarom op dit moment nog niet opgenomen.

Bovenstaande tekst is afkomstig van de overheid. Men beschrijft feitelijk al één van de problemen. De cijfers van eind maart 2020 (het CEP) zijn de basis voor de indexering van 2021. In veel gevallen zijn deze al door de werkelijkheid ingehaald.

Ga hier naar de internetconsultatie en geef uw reactie. De einddatum van de consultatie is 23 maart 2020.

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]