corona
corona

Je gezondheid en het nieuwe coronavirus

Er zijn veel vragen over je gezondheid en het coronavirus (COVID19). Hieronder een vraag en antwoord van de RIVM, over je gezondheid en het coronavirus (bijgewerkt op 28 april 2020 19:00 PM). Voor vragen over kinderen en corona zie deze pagina.

Veelgestelde vragen

Ik heb klachten die passen bij het nieuwe coronavirus. Wat moet ik doen?

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? 
  Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten. 
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
  Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen alleen huisgenoten die geen klachten hebben even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten. Lees meer in de informatiebrief Koorts met luchtwegklachten en/of benauwdheid. 
 • Mensen die werken in cruciale beroepen of vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven pas thuis als zij zelf klachten met koorts en/of benauwdheid hebben (overleg zo nodig met je werkgever). Lees meer in de informatiebrief Ik ben verkouden, wat nu? en zie Rijksoverheid.nl.
 • Zorgmedewerkers met minimaal 24 uur milde klachten of ernstige klachten kunnen getest worden. Zij blijven zeker thuis met koorts, en bij voorkeur ook als ze alleen milde klachten zonder koorts hebben, totdat zij de testuitslag krijgen. Indien thuis blijven geen optie is, kan iemand met milde klachten nog kan werken als hij of zij daarvoor de juiste PBM persoonlijke beschermingsmiddelen  draagt .(Zie ook https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzeten…)

Wanneer moet ik de huisarts bellen?

Je belt de huisarts als je zieker wordt, of je medische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de huisarts.

Wat zijn kwetsbare groepen?

Kwetsbare groepen zijn mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19. Dit zijn: 

1.    mensen van 70 jaar en ouder
2.    volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:

 • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
 • chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
 • diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten; 
 • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 -getal < 200/mm3;
 • ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
 • morbide obesitas (BMI Body Mass Index  > 40).

Moet ik thuisblijven als een huisgenoot klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus?

Je hoeft niet thuis te blijven als iemand in je huishouden alleen verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38 graden Celsius heeft. Lees meer in de informatiebrief Ik ben verkouden, wat nu?
Volg wel de algemene adviezen op die op dit moment gelden in Nederland over school en werken, zie Rijksoverheid.nl.
Je moet thuisblijven als iemand in je huishouden verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid heeft. Lees meer in de informatiebrief Koorts met benauwdheid/luchtwegklachten gezinsleden

Hoe lang moet je uitzieken als je thuis blijft met verhoging of verkoudheid?

Mensen met verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius moeten thuisblijven. Je kunt pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Volg de algemene adviezen op dit op dit moment gelden in Nederland over school en werken, zie Rijksoverheid.nl.

Neem telefonisch contact op met de huisarts als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt.

Lees meer in de informatiebrieven Ik ben verkouden, wat nu? en Koorts met luchtwegklachten en/of benauwdheid.

Ik wil vasten tijdens de ramadan. Heb ik daardoor meer kans op besmetting met het nieuwe coronavirus?

Er is geen reden aan te nemen dat je door het vasten tijdens de ramadan meer kans hebt op besmetting met het nieuwe coronavirus, of dat de ziekte ernstiger kan verlopen. Tijdens de islamitische vastenmaand is samen zijn met elkaar heel belangrijk. Om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, wordt ook tijdens de vastenmaand geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven, zo min mogelijk bezoek te ontvangen en minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

Ik heb hooikoorts. Mag ik naar buiten?

In principe wel. Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen blijf thuis. 

Hoe snel kun je genezen na een besmetting?

Dat is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (meestal 2 tot 4 weken).

Hoe weet je of je genezen bent van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. 

Kun je het nieuwe coronavirus (COVID-19) meerdere keren krijgen?

Het overgrote merendeel van de mensen die het nieuwe coronavirus heeft gehad, zal het niet nog een keer krijgen. Het is niet met zekerheid te zeggen of iemand de infectie opnieuw kan oplopen. Mensen die slechts milde klachten hebben, ontwikkelen minder antistoffen. Daardoor is er twijfel over of mensen met milde klachten wel voldoende immuniteit opbouwen voor het virus en mogelijk nog eens besmet kunnen raken en overdragen. Dat wordt op dit moment onderzocht. Op basis van de laatste inzichten wordt het Nederlandse beleid steeds aangepast.

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus (COVID-19) overdragen?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Er zijn aanwijzingen dat iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn. Maar het is onduidelijk in hoeverre zij bijdragen aan de totale verspreiding van het virus. Onderzoek moet dit verder uitwijzen.

Wat wordt bedoeld met groepsimmuniteit?

Wie COVID-19 heeft gehad, is daarna meestal immuun voor dit virus. Dat betekent dat deze persoon niet meer ziek kan worden van dit virus. Hoe meer mensen immuun zijn voor het virus, hoe minder het virus kans heeft om zich te verspreiden. Daarmee wordt de kans ook kleiner dat het virus kwetsbare personen bereikt. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om kwetsbare personen.

Ik ben zwanger, moet ik me extra zorgen maken?

Nee. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

Kan je borstvoeding geven als je (mogelijk) besmet bent met het nieuwe coronavirus?

Ja, dat kan. Borstvoeding heeft veel voordelen, daarom moedigen we moeders aan om moedermelk te blijven geven als zij zich goed genoeg voelen. Belangrijk is wel dat de moeder goed de handen wast en hoest in de ellenboog. Moeders die te ziek zijn, kunnen proberen de moedermelk af te kolven en op een andere manier geven. 

Wat zijn de risico’s voor vroeggeboren kinderen ?

Voor zover wij weten zijn er geen kinderen overleden aan een coronavirusinfectie. Bij kinderen met een longaandoening kan het ziektebeeld ernstiger verlopen. 
Zoals voor alle mensen met andere gezondheidsproblemen geldt: houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Ik heb astma / ik ben allergisch. Ben ik dan ook gevoeliger voor COVID-19?

Nee. Met de kennis van nu kunnen we stellen dat je als astma- of allergiepatiënt niet meer risico loopt op COVID-19. Als je tenminste de medicatie volgens voorschrift inneemt. 

Kan 5G het nieuwe coronavirus verspreiden, of COVID-19 veroorzaken?

Nee. Het virus komt door hoesten en niezen uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. 
Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat 5G het nieuwe coronavirus verspreidt, of COVID-19 veroorzaakt. Het virus kan zich niet verspreiden via radiogolven of mobiele netwerken. In de loop van de tijd heeft COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, zich ook verspreid in landen waar geen 5G netwerken zijn.

Kan ik besmet raken door sigarettenrook van een COVID-19 patiënt? 

Waarschijnlijk zitten er evenveel virusdeeltjes in uitgeblazen sigarettenrook als in gewone uitgeblazen adem. De kans op besmetting is daardoor hetzelfde als bij een niet-roker. Rokers kunnen wel meer hoesten dan mensen die niet roken. Maar sowieso moeten mensen al 1,5 meter afstand van elkaar houden, om onderlinge besmetting te voorkomen. 
Mensen die zelf roken, moeten rekening houden met grotere risico’s. Wie rookt, is kwetsbaarder voor het nieuwe coronavirus. 

Kan ik seks hebben?

Je kunt seks met je partner hebben, als jullie bij elkaar in huis wonen. In de volgende situaties is het advies om GEEN seks te hebben:

 • Je hebt (lichte) klachten die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts). Worden de klachten erger? Neem dan contact op met je huisarts.
 • Je hebt een bewezen corona-infectie en bent in isolatie.
 • Je bent huisgenoot of partner van iemand met een bewezen corona-infectie of met (milde) klachten.

Zijn de klachten 24 uur weg? Dan kun je weer seks hebben. 
Woon je niet bij elkaar in huis? Dan is het advies om geen seks te hebben. Het advies om 1,5 meter afstand van andere mensen te houden, betekent dus ook dat je geen seks hebt met andere mensen. 

Kun je zoenen met je partner?

Je kunt zoenen met de persoon met wie je samenwoont. Je kunt het virus krijgen en doorgeven via zoenen. Heeft de persoon met wie je samenwoont klachten die het nieuwe coronavirus kunnen zijn? Zoen dan niet. Het advies om 1,5 meter afstand van andere mensen te houden betekent dus ook dat je niet met andere mensen zoent.  

Bron: RIVM

Volgt u ons al op Facebook ?