29 April 2020 staat een notaoverleg over onderwijs in de Coronacrisis op de agenda van de Tweede Kamer. De Stichting Voor Werkende Ouders vinden het belangrijk om de stem van werkende ouders hierin te laten horen. Vooral omdat veel scholen voor het halve dagen model hebben gekozen om de schooldeuren weer open te doen. Volgens de VWO heeft het onderwijs een grote maatschappelijke rol die ze hiermee niet invullen. Vandaar dat ze onderstaande brief (position paper) naar de Kamer hebben gestuurd.

Position Paper Maatschappelijke rol van het onderwijs

Geachte Leden van de Commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap,

Op 29 april vergadert uw Kamer over het onderwijs tijdens deze moeilijke periode. Graag willen wij uw aandacht vragen voor de maatschappelijke rol van het onderwijs met name voor ouders en kinderen.

Ouders aan het woord

De school en kinderopvangdeuren mogen weer open. Ouders waren over het algemeen positief over deze beslissing. Natuurlijk zijn er ook zorgen. Is het veilig? De afgelopen weken waren op zijn zachtst gezegd pittig. Werk combineren met zorg is normaal al een uitdaging, het nu ook nog combineren met thuisonderwijs met z’n allen in huis helemaal. De grote vraag was echter hoe gaan ze open. Al snel volgde de eerste problemen. We laten graag ouders aan het woord:

‘Ze mogen hele dagen naar school, maar beide kinderen wel net andere dagen. Dus om en om. Werktechnisch helaas verre van ideaal want elke dag toch nog een kind thuis en ook nog met thuisonderwijs.’

‘Bij ons is het plan nu in dagdelen naar school, groep A in de ochtend en groep B in de middag. Komt neer op 2 uur en 15 minuten school x 4 dagen, want de woensdag gaan ze niet. Ze krijgen op school voornamelijk instructie en dan in de middag/ochtend maken ze dan het werk thuis. Dus ik hou thuisonderwijs. Er wordt ook niet gepauzeerd en ook niet buiten gespeeld.’

‘Bij ons gaan ze twee hele dagen naar school, startend vanaf donderdag 14 mei. Waarom? Ze hebben nog 3 weken de tijd om het te regelen.’

‘4 halve dagen van 2x 3uur in de ochtend en 2x 3uur in de middag. Kinderen net blij dat ze weer mogen, moeten ze gelijk al weer naar huis. En ik dacht dat het de bedoeling was zo min mogelijk contactmomenten met ouders te hebben. Nu heb je ze allemaal op 1 dag, elke dag! En hoe moet de BSO dat doen dan? ’

‘Mijn kind is vier en mag niet naar school, omdat school vindt dat ze niet leerplichtig zijn. Dus mijn dochter van 3 mag naar het kinderdagverblijf, mijn zoon van 7 naar school en mijn dochter van 4 mag nergens naar toe. Ze was helemaal in tranen.‘

Ouders blijven met vragen achter. Waarom kiest het onderwijs voor deze oplossingen? Waarom stellen ze het belang van het kind niet voorop? Waarom kiezen ze voor zoveel risico? Hoe moet ik dit dan weer combineren met mijn werk, thuisonderwijs en (mantel)zorg?

BSO volgt onderwijs

Het was een klein zinnetje, met grote gevolgen voor kinderopvangorganisaties en ouders. Scholen en kinderopvang moesten samen, in overleg over hoe ze de deuren weer zouden openen. In de praktijk betekende dit dat scholen een model kozen en de BSO letterlijk moest volgen. Als scholen kiezen voor het halve dagen model, is dit niet uitvoerbaar voor de kinderopvang. Dit vraagt namelijk van de BSO dat ze de hele dag open zijn, waar ze normaal pas gemiddeld vanaf 15 uur open zijn. Dit is zowel financieel, contractueel als praktisch niet haalbaar voor de BSO. Dit is tevens het geval als scholen ervoor kiezen andere schooltijden te hanteren, bijvoorbeeld tot 14 uur in plaats van tot 15.30 uur omdat ze nu een continurooster hanteren.

Onderwijs en kinderopvang zijn cruciale sectoren en hebben een leidende rol in deze crisis. Beiden hebben de afgelopen weken het uiterste van zichzelf moeten vragen. Het onderwijs moest snel schakelen naar online onderwijs. Kinderopvang moest 24/7 noodopvang organiseren. Beide sectoren hebben hun rol serieus genomen. Wij vragen u en hen om elkaar ook serieus te nemen. In gezamenlijkheid dragen zijn de zorg over de ontwikkeling van onze kinderen. Een ontwikkeling die nu onder druk staat. Kinderen hebben behoefte aan rust, structuur en iets wat op een ‘normale’ dag lijkt. Alleen samen kunnen onderwijs en kinderopvang dit verzorgen.

De maatschappelijke rol van het onderwijs

Het onderwijs heeft een grotere maatschappelijke rol dan ze momenteel nemen. Allereerst kun je geen onderwijs geven in 2 à 3 uur tijd. Onderwijs is meer dan alleen een lesje uitleggen. Onderwijs gaat om de ontwikkeling van kinderen, op cognitief, mentaal, fysiek en sociaal vlak. Kinderen, vooral in deze jonge leeftijd en in deze crisis, hebben behoefte aan rust, structuur, spelen en leren van elkaar en een bepaalde mate van het hebben van een ‘normale’ dag. Kinderen willen gezien worden door hun leerkracht, zeker na de afgelopen weken. Een onmogelijke opdracht in 2,5 uur tijd.

Ten tijde van deze Corona crisis staat verder gezondheid en veiligheid voorop. Er wordt hier ook een beroep gedaan op scholen om hier over na te denken nu er meer contactmomenten komen. De opdracht is om deze contactmomenten te beperken met name voor leerkrachten en ouders. Scholen spelen hiermee een belangrijke rol in het voorkomen van verdere verspreiding. Dit pleit voor zo min mogelijk contactmomenten op een dag.

Het opendoen van de school en BSO deuren betekent tevens dat ouders meer ruimte krijgen om te werken, zoals minister-president Rutte ook aangaf in de persconferentie. De afgelopen weken was werken in combinatie met thuisonderwijs een enorme uitdaging. Het feit dat kinderen weer naar school mogen, betekent dat ouders ruimte en tijd hebben om hun werk te doen. Wat als bijkomend voordeel heeft dat er op andere momenten meer tijd is voor de kinderen. Ook zorgt het voor minder stress en zorgen in huis. Onderwijs speelt ook hier een belangrijke maatschappelijke rol in.

Het belang voor werkgevers mag hierbij niet onderschat worden. Werknemers hebben de afgelopen weken moeten schipperen. Hierdoor is er werk blijven liggen met grote gevolgen voor bedrijven en werkgevers. Voor werkgevers is het van groot belang dat hun medewerkers weer meer tijd en ruimte krijgen om hun werk te doen. Het economisch belang van onderwijs mogen we daarom niet onderschatten..

Speciaal voor zorgverleners, die nu zulk belangrijk werk doen, ontneemt het een enorme druk. Naast het belangrijke werk, de lange uren die ze draaien, moesten ook zij hun kinderen ondersteunen in het thuisonderwijs. Nu de deuren weer opengaan en er weer les wordt gegeven, is dit een last van hun schouders.

Wij vragen u om een duidelijke standpunt in te nemen ten aanzien van de maatschappelijke rol van onderwijs en kinderopvang in het belang van kinderen, leerkrachten, ouders en hun werkgevers. Wij doen een beroep op scholen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en hele dagen school voor (stief)broertjes en zusjes aan te bieden in volledige samenwerking met de BSO. Wij vragen u om zich hierover uit te spreken. Wij vragen u tevens om de samenwerking en gelijkwaardigheid tussen BSO en school te bevorderen vanwege hun beider rol in de ontwikkeling van kinderen.

Om trots op te zijn

Tot slot willen wij allen die de afgelopen weken de noodopvang voor cruciale beroepen en kwetsbare kinderen hebben mogelijk gemaakt hartelijk bedanken voor hun inzet. Pedagogisch professionals en leerkrachten hebben zorg gedragen voor een veilig vangnet. Zo heeft kinderopvangorganisatie Mundo digitale opvang geregeld. Pedagogisch professionals maken kunst, lezen voor, dansen en sporten, doen yoga, gaan op natuursafari, geven muziekles en kookworkshops, bootcampen. En dat allemaal online voor ‘hun kinderen’. Of: De schooldeuren van de Kornalijn, een cluster 4 school in Bergen op Zoom gaan helemaal niet dicht voor noodopvang tijdens de vakantie. Leerkrachten hebben vrijwillig aangeboden om de deuren open te houden in het belang van hun leerlingen en cruciale beroepen. Er zijn zoveel mooie voorbeelden en daar mogen we best trots op zijn.

Graag staan wij u verder te woord. Namens kinderen en hun ouders willen wij u bedanken voor uw tijd en uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Marjet Winsemius

Stichting Voor Werkende Ouders

Stichting Voor Werkende Ouders vertegenwoordigt de belangen van ouders en oudercommissies. We pleiten voor de juiste voorwaarden om werk, gezin en zorg te combineren.

Bron : Stichting Voor Werkende Ouders

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]