corona

Gaat uw kind vanaf 11 mei een halve dag naar school ?

Gaat uw kind vanaf 11 mei halve dagen naar school ? Vraag samen met andere ouders aan de school (directie / medezeggenschapsraad) waarom deze niet voldoet aan de richtlijnen van de overheid en waarom men niet zorgvuldig met u als ouder omgaat.

Kan uw kind na 11 mei niet naar de BSO door de afwijkende schooltijden van de basisschool van uw kind ? Vraag dan aan school welke afspraken de basisschool met de BSO heeft gemaakt die aansluiten op de richtlijnen van de overheid.

Er zijn de nodige signalen waaruit blijkt dat basisscholen een eigen plan volgen, blijkt uit een schrijven van de verschillende brancheorganisaties en uit berichtgeving van de overheid. (Update : zie ook Position Paper Maatschappelijke rol van het onderwijs van Stichting Voor Werkende Ouders.)

Hele dagen

Bij de openstelling op 11 mei is nadrukkelijk door de overheid het advies meegegeven dat de kinderen hele dagen onderwijs moeten volgen en geen halve dagen. Dit is vanuit een praktisch logistiek oogpunt, de veiligheid en te bevorderen dat u, als ouder, een “normale” werkdag kan hebben..

Vervoersbewegingen

Hoe minder vervoersbewegingen, hoe veiliger. En bij 2 shifts op 1 dag wordt hier totaal geen rekening mee gehouden. Heeft u 2 kinderen waarvan de ene in de ochtendshift en de andere in middagshift meedoet staat u toch 4 keer op de dag op het schoolplein. 

Gaat uw kind normaal naar de BSO dan mag u kind naar de BSO als deze ook naar school gaat, bij 2 shifts betekend dat de druk op de BSO erg groot is. Daarbij zou de BSO zich in rare bochten moeten wringen om zowel de kinderen van de ochtendshift als de kinderen van de middagshift op te vangen.

Daarbij een praktische vraag voor de indeling van de klassen. Bij halvering van de klas geeft de leerkracht een kleinere groep les. Door de school te verdelen in 2 shifts, zoals een ochtendshift voor onderbouw en middagshift voor bovenbouw zou dus de hele klas “normaal” in de klas zitten.

Nu is de kans op besmetting bij kinderen veel kleiner, maar het aanwezige risico verkleinen is natuurlijk veel beter..

Complexe operatie

Voor de kinderopvang (BSO of buitenschoolse opvang) is het een zeer complexe operatie. Vaak halen zij kinderen van meerdere scholen op, met verschillende tijdstippen. Om te zorgen voor een goede aansluiting is het uitermate wenselijk dat scholen hieraan meewerken. Als de basisschool besluit om de school te verdelen in 2 halve dagen, dan is dat nagenoeg onmogelijk voor de BSO om hierop aan te sluiten.

Wat heeft de overheid gevraagd ? De belangrijkste punten treft u hieronder aan :

  • Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen maar daarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. 
  • Een rooster van halve dagen is niet gewenst omdat het aantal vervoersbewegingen van ouders zo beperkt mogelijk moet zijn. Ook is de buitenschoolse opvang (BSO) anders niet goed te organiseren. 
  • Scholen zijn gevraagd een variant te kiezen die past bij het uitgangspunt van hele schooldagen, bij voorkeur ook met het overblijven van alle kinderen tussen de middag. 
  • De aansluiting moet straks goed geregeld zijn, zodat kinderen na hun schooldag naar de BSO kunnen gaan en ouders weer meer kunnen werken. Alleen zo kunnen we deze periode werkbaar houden voor ouders en kinderen.
  • Scholen zijn gevraagd een variant te kiezen die past bij het uitgangspunt van hele schooldagen, bij voorkeur ook met het overblijven van alle kinderen tussen de middag. 

[poll id=”32″]

Lees ook :

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]