corona
corona

Versie van 18 juni

Er zijn wijzigingen opgenomen in het protocol kinderopvang. Kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool  hoeven niet langer thuis te blijven als ze neusverkouden zijn. Het RIVM heeft het beleid voor kinderdagverblijven en scholen gewijzigd en de handreiking met betrekking tot neusverkouden kinderen hierop aangepast.

Met name de thuisblijfregels voor kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool zijn versoepeld. Kinderen die naast neusverkoudheid geen andere klachten hebben mogen naar de opvang. Hebben zij koorts of andere klachten passend bij COVID-19, dan moeten zij thuis blijven. Dit geldt ook wanneer een volwassen gezinslid dergelijke klachten heeft of als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.

Thuisblijfregels bij zwangerschap

Naast de regels rondom neusverkoudheid zijn er enkele kleine wijzigingen in het protocol. Zo mogen personeelsleden die zwanger zijn vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) werkzaamheden uitvoeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden. Eerder mocht deze groep helemaal geen werkzaamheden op de groep uitvoeren.

Meer informatie?

Bekijk hieronder de vernieuwde versie van het protocol kinderopvang. Voor meer informatie over de aangepaste regeling van het RIVM met betrekking tot neusverkouden kinderen, bekijk hier de handreiking.

Bron : Rijksoverheid