euro

Hinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 ?

Ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslag treffen op www.toeslagen.nl/herstel een geheel nieuwe site aan. De website nodigt ouders uit tot contact en helpt hen de benodigde informatie te vinden.

De nieuwe site is opgezet vanuit de beleving van ouders. Ouders die nog niet weten welke situatie op hen van toepassing is, kunnen dit online checken. En ouders die al wel weten tot welke groep zij behoren, kunnen meteen doorklikken naar voor hun relevante informatie. Zo vinden ouders al snel informatie over wat zij kunnen verwachten en ook over wat zij eventueel zelf moeten doen.

Helder en praktisch

De nieuwe website oogt overzichtelijk. Dit komt mede door de kortere teksten en de inzet van infographics en beeld. De belangrijkste informatie staat op de nieuwe website overzichtelijk bij elkaar. Nog een belangrijke verbetering is het taalgebruik op de nieuwe site; helder en praktisch met zo min mogelijk jargon. Lastige processen worden extra toegelicht in een begrijpelijke video of animatie. En in een tijdlijn is te zien wat er tot nu toe allemaal is gebeurd.

Wie extra hulp zoekt, treft in het midden van de homepage het gratis telefoonnummer 0800 – 2 358 358 aan van het Serviceteam Gedupeerden Kinderopvangtoeslag.

Verder ontwikkelen

Op de nieuwe site staat nu de hoogst noodzakelijke informatie. Het is de bedoeling de site de komende tijd uit te breiden met nieuwsberichten, persoonlijke verhalen van ouders, feiten & cijfers, praktische tools en mogelijkheden tot dialoog via social media.