Werkenbijkinderopvang

Nog onduidelijk voor 28.500 medewerkers

De cao Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus is momenteel alleen geldend voor werkgevers die aangesloten zijn bij de brancheorganisaties BK of BMK. Voordat het een bedrijfstak-cao is die gaat gelden voor een hele bedrijfstak moet deze die Algemeen Verbindend Verklaard worden.

De BVOK heeft bedenkingen aangeleverd bij het Ministerie

Hoe gaat dit in zijn werk ?

Eerst is er de Tervisieleggingen avv. Als de noodzakelijke stukken voor het avv-verzoek compleet zijn en aan de procedurele vereisten is voldaan, wordt het verzoek met de voor avv voorgedragen cao-bepalingen in behandeling genomen en ter visie gelegd, zodat derden kennis kunnen nemen van het verzoek en de mogelijkheid hebben om bedenkingen tegen het avv-verzoek of een verzoek om dispensatie van het avv-besluit in te dienen. De duur van een tervisielegging is 3 weken.

De cao Kinderopvang is op 12 juni 2020 gepubliceerd als start van de Tervisielegging. De einddatum is dus 4 juli 2020.

Bedenkingen
Gedurende de 3 weken dat het avv-verzoek met de bijbehorende stukken ter visie ligt, kunnen er bedenkingen door derden worden ingebracht. Indien nodig worden de beargumenteerde bedenkingen voor een reactie voorgelegd aan avv-verzoekende partijen. Pas nadat het commentaar van partijen op de ingebrachte bedenkingen is ontvangen kan de behandeling van de bedenkingen tegen het avv-verzoek worden voortgezet.

BVOK

De BVOK heeft op 2 juli 2020 de bedenkingen aangeleverd. Uit de Tervisielegging blijkt het volgende: Van de 2.831 kinderopvangorganisaties zijn er 1.058 (=37,37 %) aangesloten bij de BK en/of BMK. Op 27 maart 2020 zouden er 101.369 medewerkers werkzaam zijn in branche kinderopvang, waarvan 72.816 (= 71,83%) werkzaam bij werkgevers die lid zijn van de BK en/of BMK.

Het bezwaar van de BVOK richt zich op het feit dat de BK en BMK slecht een minderheid (=37,37 %) van het totaal aantal werkgevers vertegenwoordigt. Aangezien men wel 71,83% van de medewerkers zou vertegenwoordigen betekend dit simpelweg dat de grote kinderopvangorganisaties lid zijn van BK en/of BMK.  Simpel gezegd : de groten bepalen voor de kleintjes. De grotere organisaties hebben meestal een grotere marge en zijn beter in staat financiële tegenslagen en de stijging van de kosten te verwerken.

Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat kleinere organisaties de markt uitgedrukt zouden kunnen worden.

Termijn

De publicatiedatum eindigt op 4 juli, de bedenkingen zijn ingediend op 2 juli. Het is mogelijk dat de bedenkingen worden voorgelegd aan BK en BMK voordat er een besluit wordt genomen of de cao Kinderopvang Algemeen Verbindend wordt verklaard.

Het is dus de vraag of dit dan ook tijdig genoeg bekend is voor de uitbetaling van de salarissen in juli voor de circa 1.773 werkgevers en circa 28.500 medewerkers.