corona
corona

Aanpassing o.a. thuisblijfregels

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de kinderopvang weer opengaat. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

Het protocol kinderopvang is aangepast. Er zijn met name wijzigingen doorgevoerd in de thuisblijfregels en hygiënemaatregelen. Bekijk hieronder de belangrijkste wijzigingen.

  • Wees terughoudend in het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging bij inname van deze middelen.
  • Ouders en personeel/gastouders dienen bij terugkeer uit vakantielanden of -gebieden met een oranje of rode risicokleur 2 weken in quarantaine te gaan. Kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn mogen wel naar de opgvang. Ouders mogen kinderen gedurende 2 weken echter niet zelf halen en brengen.
  • Wanneer een personeelslid of gastouder een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en/of koorts, dient het personeelslid thuis te blijven en mag de gastouder geen opvang bieden. In afwijking hierop geldt dat als het gaat om eigen kinderen van 0 tot 4 jaar of in groep 1 of 2 van de basisschool zij wel mogen werken en opvang mogen bieden.
  • Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan wel besloten worden andere werkzaamheden te verrichten vanuit huis of op de locatie.

De nieuwste versie van het protocol :