corona
corona

Oproep van VNG

Gemeenten worden opgeroepen om voor de periode van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ouders te compenseren voor de eigen bijdrage. Het gaat om kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI).

In dit bericht leest u waarom er wordt gecompenseerd, wat de rol van de gemeente hierbij is en hoe de gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang doorgaans werkt.

Hoe werkt de gemeentelijke bijdrage?

De gemeente verstrekt de gemeentelijke bijdrage rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie stuurt maandelijks een rekening voor het deel dat ouders zelf moet betalen. Dat is hun eigen bijdrage.

Waarom wordt deze eigen bijdrage gecompenseerd?

De eigen bijdrage wordt voor de gemeentelijke doelgroepen gecompenseerd, omdat ouders de kinderopvang hebben doorbetaald tijdens de coronamaatregelen (sluiting opvang). Ouders krijgen vanzelfsprekend alleen hun eigen bijdrage terug wanneer de rekeningen zijn doorbetaald.

Rol van de gemeente

De gemeente heeft de taak de compensatie door de rijksoverheid te bewerkstelligen. Het vergoeden van de kosten kan de gemeente op 2 manieren doen: aan de kinderopvangorganisaties of rechtstreeks aan de ouders.

  •  Als uw gemeente het bedrag rechtstreeks aan de ouders betaalt, is duidelijke communicatie met de ouders hierover belangrijk.
  • Kinderopvangorganisaties kunnen ook een factuur indienen bij de gemeente. Dit zal het meeste voorkomen.

Belangrijk is dat de kosten die ouders hebben gemaakt aan hen wordt terugbetaald, dit is waar de compensatieregeling voor bedoeld is.

Bron : VNG