Toezicht en handhaving GGD bij kinderopvang tijdens corona

Deel deze informatie !
  • 15
    Gedeeld

Deel deze informatie !15Gedeeld Maatwerk nodig Uitdagingen voor de kinderopvang in verband met corona: hoe houden toezicht en handhaving hier rekening mee In de periode van maart tot en met juni 2020 is door de kinderopvangorganisaties een grote inspanning geleverd om, in een uiterst moeilijke situatie, noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen te … Lees meer

Oproep VNG aan gemeentes : compenseer eigen bijdrage

Deel deze informatie !
  • 1
    Delen

Deel deze informatie !1Delen Oproep van VNG Gemeenten worden opgeroepen om voor de periode van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ouders te compenseren voor de eigen bijdrage. Het gaat om kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). In dit bericht leest … Lees meer