corona
corona

Maatwerk nodig

Uitdagingen voor de kinderopvang in verband met corona: hoe houden toezicht en handhaving hier rekening mee

In de periode van maart tot en met juni 2020 is door de kinderopvangorganisaties een grote inspanning geleverd om, in een uiterst moeilijke situatie, noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen te organiseren en bij te dragen aan de opvang van kwetsbare kinderen.

Op dit moment lopen kinderopvangorganisaties aan tegen de effecten van het weer stijgend aantal Covid-19 besmettingen. Omdat snel testen van medewerkers met ziekteverschijnselen niet altijd mogelijk is, is het belangrijkste effect  een lokaal, tijdelijk tekort aan pedagogisch medewerkers. Het opvangen van dit tekort met voldoende geschoolde en bekende medewerkers is op korte termijn niet in alle situaties mogelijk. In dat licht hebben houders opgeroepen in het toezicht en handhaving rekening te houden met de bijzondere omstandigheden.

Gemeenten en GGD-en, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor toezicht en handhaving in het kader van de Wet Kinderopvang, zien de ontwikkeling ook en zij willen hier uiteraard rekening mee houden.
Het Ministerie van SZW, VNG en GGD GHOR NL benadrukken gezamenlijk dat het belangrijk is om bij het uitvoeren van toezicht en handhaving de uitzonderlijke situatie als gevolg van Covid-19 goed mee te wegen en daarom maatwerk te leveren en een eventuele overtreding in dat licht te bezien.
Uiteraard blijft het uitgangspunt dat er, ook in deze coronatijd, sprake moet zijn van verantwoorde kinderopvang.

Alleen samen kunnen we waarborgen dat goede kinderopvang ook in deze tijd doorgang kan vinden.

Bron : GGD/GHOR