Peuterspeelzaal werk nu helemaal onder CAO kinderopvang

Sinds 1 augustus 2020 valt het peuterspeelzaalwerk onder de cao Kinderopvang en niet meer onder de cao Sociaal Werk. In een eerder nieuwsbericht lieten wij al weten dat beide cao’s tussentijds zijn gewijzigd in verband met deze overgang.

De minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft de gewijzigde cao’s, inclusief de daarin opgenomen overgangsregeling, algemeen verbindend verklaard (avv). De avv is 29 september 2020 ingegaan.

Klik hier voor het avv-besluit cao Kinderopvang en hier voor het avv-besluit cao Sociaal Werk.