gezin

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat u en uw gezin in quarantaine gaan. Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over gezinsquarantaine.

Wat zijn de regels als mijn kind klachten heeft?

Dit hangt af van de leeftijd van uw kind. En van de vraag of uw kind op de basisschool of de middelbare school zit.

Kinderen van 0 t/m 4 jaar en basisschoolleerlingen

 • Mogen naar school en opvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of hooikoorts. Maar verder blijven ze thuis.
 • Hoeven niet altijd getest te worden.
 • Blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid, of veel hoesten.
 • Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.

Let op: er gelden andere regels als:

 • Een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts heeft of last van benauwdheid. Dan blijft iedereen thuis. Behalve als degene met klachten een klein kind is (t/m groep 2 van de basisschool). In dat geval hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven.
 • Een contact corona heeft en het kind ook milde klachten heeft. Dan blijven kinderen ook thuis.

Middelbare school leerlingen (en jongeren t/m 17 jaar)

Voor deze kinderen gelden dezelfde regels als voor volwassenen. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Bekijk de basisregels corona die gelden voor iedereen.

Moeten ouders, broertjes en zusjes in quarantaine als een kind klachten heeft?

Huisgenoten van kinderen met verkoudheidsklachten, zoals niezen of hoesten, hoeven niet thuis te blijven.

Heeft het kind naast milde coronaklachten ook last van koorts of benauwdheid? Dan blijven alle huisgenoten thuis. Behalve als het om een klein kind gaat (t/m groep 2 van de basisschool).

Ook als een kind corona heeft blijft iedereen in huis thuis. Hoe lang iedereen moet thuisblijven staat op de pagina over quarantaine.

Wat zijn de regels als iemand anders in huis klachten heeft?

 • De huisgenoot met klachten laat zich testen.
 • Let op: Heeft een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid? Dan blijft iedereen thuis tot de testuitslag er is, ook de kinderen. Behalve als degene met klachten een klein kind is (t/m groep 2 van de basisschool).

Wat zijn de regels als iemand in huis corona heeft?

U hoort van de GGD wat u moet doen: 

 • Degene met corona gaat thuis in isolatie (dat betekent zoveel mogelijk afstand houden van huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten.
 • De rest van het gezin gaat in quarantaine. Zij mogen zich 5 dagen na het laatste contact, zonder klachten laten testen. De GGD helpt deze datum te bepalen. Als deze test negatief is en de gezinsleden geen klachten hebben, mogen ze weer naar buiten.
 • Wie klachten krijgt laat zich testen. Ook de kinderen kunnen dan getest worden.

Hoe lang moeten gezinsleden in quarantaine als iemand in huis corona heeft?

Huisgenoten/gezinsleden kunnen zich na 5 dagen laten testen op corona. Ook als ze geen klachten hebben. Let op: dat is 5 dagen nadat ze voor het laatst een tijd dichtbij de besmette persoon in de buurt zijn geweest. Dus 15 minuten of langer dichter dan 1,5 meter in de buurt. De GGD helpt met het bepalen van deze datum. Ze leggen ook uit hoe u in dit geval een afspraak maakt.

Is deze test negatief en hebben zij geen klachten? Dan mogen ze weer naar buiten.

Doen ze geen test? Dan blijven zij 10 dagen thuis. Dit is 10 dagen nadat ze voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest bij de persoon met corona. Dus 15 minuten of langer dichterbij dan 1,5 meter.

Krijgen uw gezinsleden en huisgenoten klachten? Dan moeten zij zich direct laten testen.

Wat zijn de regels als iemand in de directe omgeving corona heeft?

Het RIVM maakt onderscheid tussen nauwe contacten en niet nauwe contacten.

Nauwe contacten

Een nauw contact was langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld een oppas of familielid.

 • Heeft een nauw contact corona? Dan hoort u van de GGD wat u moet doen: 10 dagen thuisblijven en bij klachten zo snel mogelijk testen. Dat geldt ook voor kinderen. Lees de brief voor nauwe contacten van coronapatiënten.
 • U kunt zich ook zonder klachten laten testen als u naar voren komt uit bron- en contactonderzoek. Dit kan op de 5e dag na het laatste contact met de besmette persoon. U hoort van de GGD hoe u zich zonder klachten kunt laten testen. Is de uitslag van de test negatief? Dan hoeft u niet meer in quarantaine te blijven. Blijf wel extra alert op klachten en blijf de basisregels volgen. En krijgt u klachten? Dan blijft u thuis en maakt u een nieuwe testafspraak. 
 • Kinderen van 0 t/m 4 jaar en bassischoolleerlingen mogen naar school, opvang en sport. Maar alleen als ze geen klachten hebben. Krijgen zij klachten die passen bij corona? Dan blijven zij thuis. Overleg met de GGD of uw kind getest moet worden.

Een overig (niet-nauw) contact

Een niet-nauw contact was langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte. Bijvoorbeeld een leraar.

 • Heeft een niet-nauw contact corona? Dan hoort u van de GGD wat u moet doen: 10 dagen goed op klachten letten. Maar u hoeft niet in quarantaine. Lees de brief voor nauwe contacten van coronapatiënten.
 • En krijgt u klachten? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Dat geldt ook voor kinderen.

Moet de rest van het gezin ook thuisblijven als ik een nauw contact ben van iemand met corona?

Uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als zij zelf geen nauw contact zijn van degene met corona. En als zij geen klachten hebben. Zelf blijft u wel thuis als u een nauw contact bent van iemand met corona (zie de vraag hierboven).

Wat zijn de regels voor kinderen na terugkeer uit een buitenlands corona risicogebied (oranje gebied)?

Is uw gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen 10 dagen thuis (in quarantaine). Maar kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar school, sport en opvang, zolang zij geen klachten hebben.

Krijgt iemand in het gezin klachten? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Is de uitslag van de test negatief? Dan moet maakt u toch de 10 dagen quarantaine af. U kunt namelijk nog ziek worden.

Documenten