euro

Het kabinet heeft vandaag in het Catshuis uitgebreid gesproken over het rapport Ongekend Onrecht van de onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag. Het belangrijkste nieuws: de ouders moeten ruimhartig gecompenseerd worden en het proces moet sneller. Daarom heeft de regering vandaag een aantal maatregelen genomen die de compensatie voor gedupeerde ouders verruimt en versnelt.

Ten eerste krijgen alle gedupeerde ouders die bekend zijn bij Toeslagen vóór 1 mei een bedrag van 30.000 euro uitbetaald. De eerste uitbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats. Dat is niet de perfecte oplossing, maar het is nodig om tempo te maken. Om ouders recht te doen en hen nu te helpen met hun problemen.

Verder is vandaag besloten:

  • Vanaf nu krijgen alle gedupeerde ouders de meest ruimhartige compensatieregeling. Zij krijgen hun financiële schade vergoed, en als compensatie voor het leed 25% bovenop het schadebedrag. Deze regeling geldt niet langer alleen voor ouders die de dupe zijn geworden van de fraudejacht. Maar ook voor bijvoorbeeld ouders die hun hele toeslag moesten terugbetalen omdat ze 1 bonnetje misten of door het niet betalen van de eigen bijdrage.
  • De komende weken werken we uit hoe we de kinderen van gedupeerde ouders kunnen helpen met een bedrag. Het gaat om hun toekomst.
  • We breiden de herstelorganisatie uit, zodat ouders sneller geholpen kunnen worden.

Blijvend in gesprek over rapport

Het kabinet zal de komende weken gebruiken om deze hulp voor gedupeerde ouders én voor hun kinderen verder uit te werken. ‘Herstel en een nieuwe start voor ouders en kinderen heeft de hoogste prioriteit. Er ligt een belangrijk rapport van de onderzoekscommissie. We zullen uitgebreid en diepgravend in gesprek blijven over wat ons antwoord moet zijn op dit rapport.’

Zondag 3 januari spreekt het kabinet opnieuw over het rapport en het herstelproces in het Catshuis. In januari volgt de kabinetsreactie en het debat. Ook wordt er een ministeriële commissie ingesteld.

Veelgestelde vragen

Waarom nu ineens wel grote bedragen uitkeren?
We hebben afgelopen jaar hard gewerkt om ouders zo snel mogelijk te compenseren. Dat is complex gebleken en gaat minder snel dan we aanvankelijk dachten. Het duurt gewoon te lang.
Samen met de bevindingen van de commissie heeft dat tot het besluit geleid om alvast een eerste, substantieel bedrag uit te keren.

Hoe voorkomt u dat het geld dat ouders nu krijgen uitbetaald verdwijnt in de zakken van bewindvoerders?
We hebben dit besluit vanmiddag op hoofdlijnen genomen. We zullen dat de komende weken uitwerken en daarbij uiteraard ook kijken naar dit soort aandachtspunten.

Gaat het compenseren nu sneller?
De verruiming van de compensatieregeling betekent dat het vaststellen van het compensatiebedrag eenvoudiger wordt. Dat zal naar verwachting een kleine versnelling opleveren. Maar we willen vooral ruimhartig zijn. Vandaar dat we de regeling verruimen en ouders alvast een eerste uitbetaling doen.

Bron : Belastingdienst