vaccinatie

Lees vragen en antwoorden over de voorbereiding van de coronavaccinatie.

is Nederland er klaar voor?

De voorbereidingen voor vaccinatie tegen het coronavirus zijn in volle gang. Het vaccineren van alle mensen in Nederland is een enorme operatie. Hier werken veel partijen aan mee. Vanaf 8 januari worden de eerste Nederlanders gevaccineerd. Dit gebeurt met het vaccin van BioNTech/Pfizer, dat op 21 december is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

Extra materialen en vervoer

Voor de vaccinaties zijn extra materialen ingekocht. Zoals veiligheidsnaalden. En speciale vriezers, om het vaccin van BioNTech/Pfizer op min 80 graden te koelen. Er is voldoende opslag voor alle vaccins die in aanmerking komen.

Centrale priklocaties

Vanuit de opslag gaan de vaccins naar centrale priklocaties (ongeveer 30 in totaal), zorginstellingen en huisartsen. Het vaccineren tegen corona gaat op dezelfde manier als bijvoorbeeld de jaarlijkse griepprik. Hiervoor werkt het RIVM samen met huisartsen, de GGD’en, instellingen en ziekenhuizen. 

Hoe zit het met de grote prikcentra. Hoe komen ouderen zonder vervoer op de betreffende plekken?

De exacte locaties worden zo spoedig mogelijk door de GGD’en in de regio’s bekend gemaakt. De regio’s waar gestart zal worden met vaccineren zijn Utrecht, Rotterdam en Hart van Brabant.

We spannen ons uiteraard in om deze priklocaties goed bereikbaar te maken, ook voor ouderen zonder vervoer.

Zijn er wel voldoende vriezers voor de vaccins? 

Voor de opslag van de vaccins in Nederland zorgt een farmaceutisch logistiek dienstverlener. Deze partij heeft veel kennis en ervaring in het vervoeren van vaccins. Er is voldoende ruimte voor opslag gereserveerd voor alle coronavaccins. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende temperaturen voor opslag van vaccins (ultra low, vries-, koel- en kamertemperatuur).

Komen er genoeg vaccins voor iedereen in Nederland? 

Voor iedereen die dat wil in Nederland moet een coronavaccin beschikbaar zijn, vindt de overheid.  Als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus niet meer zomaar om zich heen grijpen.

Het vaccin van BioNTech/Pfizer is op 21 december goedgekeurd voor Nederland. Vanaf 8 januari worden de eerste Nederlanders met dit vaccin gevaccineerd. Maar er zijn nog niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Het advies van de Gezondheidsraad is om de volgende groepen als eerste te laten vaccineren:

  • kwetsbare mensen in verpleeghuizen en instellingen.
  • mensen met een verstandelijke beperking.
  • hun zorgmedewerkers.

Er zijn daarnaast nog andere producenten van coronavaccins waar contracten mee zijn gesloten. Het is nog niet duidelijk wanneer deze vaccins toegelaten worden in Nederland.

Is het een idee om oud-verpleegkundigen (gepensioneerden) in te zetten voor het prikken van het vaccin?

Er wordt hard aan gewerkt om te vaccineren. De eerste vaccinaties starten op 8 januari. Daar zijn goed opgeleide mensen voor nodig. De uitvoerende partijen onderzoeken samen of er voldoende medewerkers zijn. Mocht er een tekort dreigen, dan zouden medewerkers vaccinatiebureaus mee kunnen helpen. Of niet-medisch personeel dat snel kan worden opgeleid. Zo zouden zij kunnen vaccineren onder toezicht van medisch personeel. Eventueel met hulp van oud-verpleegkundigen.

Bron : Rijksoverheid