“De kinderopvang heeft voldoende capaciteit om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en aan kinderen die zich in kwetsbare posities bevinden. Wij zijn niet vol, in tegendeel, we benutten nu nog geen 50% van ons potentieel ”, aldus Monique Vreeburg, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). “Wij zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke rol die we als kinderopvang hiermee vervullen.”

Uit een peiling die de BMK deed onder een groot aantal kinderopvangorganisaties, blijkt dat de bezetting gemiddeld nog geen 50% is ten opzichte van normaal. Met andere woorden; kinderopvang heeft de ruimte, capaciteit en deskundigheid om meer kinderen op te vangen. Kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen en kinderen die zich in kwetsbare posities bevinden.

Meer kinderen mishandeld in eerste lockdown
Zeker kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen verdienen aandacht. Zij dreigen van de radar te verdwijnen bij sluiting van kinderopvang en scholen. Op 6 januari publiceerde de Universiteit Leiden een onderzoek waaruit blijkt dat tijdens de eerste lockdown naar schatting bijna 40.000 kinderen in Nederland te maken hebben gehad met mishandeling. Dat is 25.000 meer dan in dezelfde periode zonder lockdown (2017). Kinderen kregen vooral te maken met emotionele verwaarlozing en waren getuige van huiselijk geweld.

Maatschappelijke kinderopvang voelt het als haar verantwoordelijkheid om juist deze kinderen veiligheid te bieden. Kinderopvangorganisaties benaderen de ouders van deze kinderen actief en bezoeken hen thuis om hen te attenderen op de noodopvang in deze sluitingsperiode die voor deze kinderen geopend is.

Werkend Nederland
De druk bij ouders loopt op omdat werkgevers steeds meer druk op hen uitoefenen om, ondanks de sluiting van kinderopvang en scholen, thuis te werken. Maar niet iedereen vervult een cruciaal beroep en kan zijn kind om die reden naar de noodopvang brengen. De kinderopvang kan dat probleem niet oplossen – niet omdat de noodopvang vol zit, maar omdat we voor reguliere ouders dicht moeten zijn. Dit probleem moet opgelost worden door de werkgevers.

Vreeburg: “We zien in deze lockdown opnieuw hoe essentieel kinderopvang is voor werkend Nederland. Nu door noodopvang te bieden aan ouders in cruciale beroepen maar ook straks, als we hopelijk weer opengaan en werkend Nederland dankzij de kinderopvang weer thuis of op locatie aan de slag kan.”

Peiling Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
De BMK deed een peiling onder kinderopvangorganisaties over de bezetting tijdens de kerstdagen en een prognose over de periode vanaf 4 januari 2021. Hieruit blijkt dat sinds het begin van de tweede lockdown het beroep dat ouders doen op de noodopvang groter dan tijdens de eerste lockdown dit voorjaar toen ouders veelal bang waren voor besmettingsrisico’s.

Uit de peiling blijkt dat een verwachtte bezetting tot 50% ten opzichte van de normale capaciteit niet zorgt voor een overbelaste kinderopvang. Kinderopvangorganisaties geven aan dat er genoeg (gezonde) medewerkers zijn. Daarnaast is tijdens de tweede lockdown de noodopvang alleen toegankelijk voor ouders met een cruciaal beroep die reeds gebruikmaken van kinderopvang. Ook wordt aangegeven dat we geleerd hebben van de eerste lockdown en nu beter voorbereid waren en meer duidelijkheid konden bieden in de communicatie met ouders.

Waar tijdens de eerste lockdown het thuiswerken nog nieuw was en er flexibiliteit was bij ouders (thuiswerken) en hun werkgevers, is die er nu minder. Ook het netwerk van ouders is niet meer zo groot en flexibel en het is voor ouders zonder cruciaal beroep puzzelen hoe zij werk en zorg moeten combineren.

Bron : Persbericht BMK

[poll id=”40″]