Sinds de eerste versie van het protocol kinderopvang zijn er veel wijzigingen in de oorspronkelijke tekst aangebracht. Hierdoor is het protocol onnodig lang geworden en niet altijd even goed leesbaar. Daarom is er een nieuwe, beter leesbare versie gemaakt: Protocol kinderopvang 2.0. De oorspronkelijke regels blijven onveranderd. Wel is er een inhoudelijke wijziging opgenomen volgens het gewijzigde testbeleid voor kinderen.

Gewijzigd testbeleid

Het testbeleid voor kinderen is gewijzigd. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

  • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
  • het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,
  • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
  • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Bekijk het protocol kinderopvang 2.0 hieronder.

Documenten