onderwijs

Ouders doen een groter beroep op de noodopvang dan in het voorjaar van 2020, en in het primair onderwijs loopt de druk op. De kinderopvangsector (branchepartijen BK en BMK) heeft aangeboden om, waar mogelijk en in overleg, ondersteuning te bieden aan de noodopvang op school. 

Het Kabinet steunt dit initiatief en heeft veel waardering voor het aanbod van de kinderopvangsector. Mocht er vanuit uw organisatie ruimte zijn om bij te dragen/mee te doen dan is het advies om dit kenbaar te maken bij de basisscholen in uw buurt. Indien nodig kan ook contact worden opgenomen met de gemeente. De gemeente kan helpen om het gesprek tussen primair onderwijs en kinderopvang te organiseren.

Voor meer informatie en goede voorbeelden wordt verwezen naar bijgevoegde handreiking.