mondkapjes

In het 95e OMT zijn aanvullende maatregelen geadviseerd om transmissie in de kinderopvang en op scholen te verminderen vanwege de hoge incidentie in de samenleving in het algemeen en het vóórkomen van nieuwe varianten van SARS-CoV-2. Deze adviezen aan kinderopvang en scholen zijn opgenomen in dit Generiek kader. Uitgangspunten zoals afstand houden, het beperken van contacten, hygiënemaatregelen en de gezondheidscheck vormen de basis van dit kader. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de basisregels voor iedereen.

Doel van dit kader
Dit kader bundelt de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM voor kinderopvangcentra en scholen die nodig zijn om de verspreiding van SARS-CoV-2 zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij hebben werknemers vanuit de arbeidsomstandighedenwet recht
op gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Zie hiervoor de arbocatalogus van de betreffende beroepsgroep: Kinderopvang, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs.

Onder dit kader vallen de dagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang, de voorschoolse en buitenschoolse opvang (4-12 jaar), het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Beperking van de verspreiding van het coronavirus wordt bereikt door de bekende uitgangpunten bij de COVID-19 bestrijding voor zowel leerlingen als ouders en personeel:
• bronmaatregelen: gezondheidscheck, testbeleid, quarantaine en isolatie en contact- en uitbraakonderzoek;
• collectieve maatregelen: hygiënemaatregelen, voldoende ventilatie, afstand houden en doorstroming, het beperken van het aantal contact op de opvang en school (en daarbuiten);
• individuele maatregelen: extra aandachtspunten voor het personeel;
• persoonlijke beschermingsmiddelen: het gebruik van mondneusmaskers.