onderwijs

Aan de kwis Kennis branche kinderopvang hebben 423 personen meegedaan. De kwis bestond uit 15 vragen die in maximaal 5 minuten beantwoord moesten worden. De hoogste score die behaald werd was 10 vragen goed. Overall was de gemiddelde score 28,28% , oftewel iets meer dan 4 van de 15 vragen goed.

Vragen goedAantal%
020,47%
1133,07%
25112,06%
38620,33%
49221,75%
57317,26%
66415,13%
7225,20%
8133,07%
940,95%
1030,71%
Totaal423100,00%

Het eerste deel van de rapportage ging over de financiële positie van de branche : Financiële positie kinderopvang : veel minder positief dan wordt gedacht.

Het tweede gedeelte over de grootte van de branche : Peuterspeelzalen bestaan niet meer, meerderheid weet het alleen nog niet.

Het derde en laatste deel o.a. over de cao kinderopvang. Voor velen geen dagelijkse kost. Toch belangrijk voor de beeldvorming. 

Marktaandeel Smallsteps BV / Partou BV

De vraag die het een na hoogste aantal juiste antwoorden opleverde was over het marktaandeel kindplaatsen van Smallsteps BV en Partou BV (dus exclusief andere dochters van KidsFoundation). 39,72 % gaf het juiste antwoord van 7,4 %.

Overigens dacht een iets groter aandeel (41,13%) dat het zelfs 9,4 % was.

Marktaandeel Smallsteps / PartouAantal%
circa 3,4 %112,60%
circa 5,4 %7016,55%
circa 7,4%16839,72%
circa 9,4%17441,13%
Totaal423100,00%

Aantal werkgevers in de branche kinderopvang

De vraag over het aantal werkgevers in de branche kinderopvang leverde het laagste aantal juiste antwoorden op. Slechts 17 % gaf het correcte antwoord : circa 2.950 verschillende werkgevers (rechtspersonen). Eind 2020 waren er 2.977 werkgevers die een KDV en/of BSO locatie exploiteerden.

 (bron : Kinderopvang-Wijzer).

Aantal werkgeversAantal%
circa 2.65012930,57%
circa 2.75012228,91%
circa 2.8509923,46%
circa 2.9507217,06%
Totaal422100,00%

Cao Kinderopvang

Op de vraag hoeveel werkgevers- en werknemersorganisaties de cao kinderopvang 2020-2021 hebben afgesloten waren de resultaten bijna gelijkelijk verdeeld over de keuzemogelijkheden. Zeer aannemelijk dat veel respondenten hier hebben lopen gokken.

Nipt de grootste groep (26,73%) gaf het juiste antwoord, namelijk 2 werkgevers- en 2 werknemersorganisaties. Te weten : Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) met FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn.

De situatie die voor de oudere cao’s gold (2 werkgevers- en 3 werknemersorganisaties) werd zelfs het minste geselecteerd. Voor de nieuw af te sluiten cao zou het dan weer 3 werkgevers- en 2 werknemersorganisaties kunnen worden.

Organisaties die cao afsluitenAantal%
2 werkgeversorganisaties en 2 werknemersorganisaties11226,73%
2 werkgeversorganisaties en 3 werknemersorganisaties8720,76%
3 werkgeversorganisaties en 2 werknemersorganisaties11126,49%
3 werkgeversorganisaties en 3 werknemersorganisaties10926,01%
Totaal419100,00%

De 2 werkgeversorganisaties die de cao hebben afgesloten vertegenwoordigen “maar” 37 % van de werkgevers in de kinderopvangbranche. Deze organisaties zijn wel werkgever van circa 71 % van de medewerkers in de branche.  Door mogelijke deelname van BVOK aan nieuwe cao onderhandelingen zou dit betekenen dat er (zover nu bekend) circa 40-41% van de werkgevers vertegenwoordigd wordt door brancheorganisaties.

Medewerkers

Circa 41 % van de respondenten gaat uit van 120.000 werknemers in de kinderopvang. Alhoewel er ongeveer 120.000 mensen actief zijn in de branche, zijn er volgens CBS circa 100.000 mensen met een arbeidsovereenkomst en dus vallen onder de cao kinderopvang. Dit antwoord werd door 26,71 % van de respondenten juist beantwoord.

De overige mensen zijn actief via uitzendbureau’s , detacheerders of als meerwerkende familieleden / eigenaars. Deze vallen niet onder de cao kinderopvang.

Medewerkers branche (arbeidsovereenkomst)Aantal%
circa 100.00011326,71%
circa 120.00017641,61%
circa 85.0004811,35%
circa 92.5008620,33%
Totaal423100,00%

Conclusie

Voor veel medewerkers op de werkvloer zijn deze branche gegevens over het algemeen niet nodig voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Dat 79 % van de respondenten een te positief beeld heeft over de financiële positie van de branche, of dat 78 % nog denkt dat peuterspeelzalen als aparte vorm van opvang bestaat, zegt niets over hoe zij hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Mogelijk wel iets over hun interesse en de informatievoorzienng.

Het zegt mogelijk ook wel iets over hoe de branche zich presenteert, de versplintering van de werkgevers in verspillende brancheorganisaties in de kinderopvang en grote groep die geen lid is van een branchevereniging is hier mogelijk mede de oorzaak van.