corona

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder – en het basisonderwijs zijn per 8 februari 2021 weer geopend. De BSO is vanaf maandag 19 april weer volledig open. Tot 19 april biedt de bso noodopvang.

Noodopvang

Vanaf 8 februari 2021 zijn basisscholen en kinderdagopvang weer open en bieden geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen weer regulier naar school of naar de dagopvang. De noodopvang, die wordt geboden door de BSO, blijft beschikbaar tot 19 april 2021. Kinderen die recht hebben op noodopvang zijn:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Financiering noodopvang

  • De noodopvang wordt binnen de reguliere BSO-tijden en reguliere contracturen aangeboden. Dit gaat zoveel mogelijk met gesloten beurzen.
  • Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen doorbetalen.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.

Buitenschoolse opvang vanaf 19 april 2021 weer open

De BSO is vanaf maandag 19 april weer volledig open. BSO’s kunnen veilig en verantwoord open. Wel worden er net als in het primair onderwijs en de kinderdagopvang aanvullende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. BSO’s werken volgens het Generiek Kader, opgesteld door het RIVM en volgens het protocol Kinderopvang. Daarnaast adviseert SZW elke BSO om voor de eigen locatie een plan op te stellen waarin zij maatregelen treft om het mixen van verschillende groepen kinderen binnen de BSO zoveel mogelijk te beperken. Via Veranderingenkinderopvang.nl is een handreiking voor het opstellen van een locatie-specifiek plan beschikbaar.  

Wijzigen onderwijstijden scholen

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Kortdurende sluiting van een locatie: (eventuele) gevolgen kinderopvangtoeslag

Wanneer in verband met corona een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie met elkaar afspreken dat ouders de kinderopvang door blijven betalen en dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier door blijft factureren. Lees meer informate op de pagina Corona en kosten kinderopvang.

Maatregelen kinderopvangorganisatie of gastouder

In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten. Daarnaast heeft het RIVM een Generiek Kader kinderopvang ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.  

Maatregelen voor de buitenschoolse opvang

BSO’s kunnen veilig en verantwoord open. Naast de maatregelen uit het protocol Kinderopvang worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. BSO’s werken volgens het Generiek Kader kinderopvang, opgesteld door het RIVM en volgens het protocol Kinderopvang. Daarnaast adviseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) elke BSO om voor de eigen locatie een plan op te stellen waarin zij maatregelen treft om het mixen van verschillende groepen kinderen binnen de BSO zoveel mogelijk te beperken. Via Veranderingenkinderopvang.nl is een handreiking voor het opstellen van een locatie-specifiek plan beschikbaar.

Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat als er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine moet als gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO).

Mondneusmasker op de BSO voor kinderen uit groep 7 en 8

De besmettelijkheid van het coronavirus neemt in het algemeen toe met de leeftijd. Voor kinderen in groep 7 en 8 geldt geen wettelijke plicht om een mondneusmasker te dragen. Het dringend advies is voor iedere BSO om een locatie-specifiek plan te maken waarin de coronamaatregelen staan van de locatie. Het dragen van een mondneusmasker voor kinderen uit groep 7 en 8 kan hier in terugkomen.

Let op: het dragen van een mondneusmasker werkt alleen goed als het op de juiste manier gedragen wordt. De instructie voor het juist dragen van een mondneusmasker is beter uit te leggen aan oudere kinderen dan aan jongeren kinderen.

BSO en groepsvorming onder kinderen

Het dringend advies is voor iedere BSO om een locatie-specifiek plan te maken waarin de coronamaatregelen staan van de locatie. Hier kan bijvoorbeeld in staan dat een nieuwe groepsindeling wordt opgesteld aan de hand van:

  • het aantal verschillende scholen en schoolklassen dat de BSO bedient;
  • de leeftijden van de kinderen;
  • de groepsindeling van voor de lockdown.

Bij het opstellen van een nieuwe groepsindeling wordt het mixen van kinderen van verschillende scholen en schoolklassen zoveel mogelijk beperkt. Als er binnen de beperkingen van het aantal binnenruimtes en het aantal kinderen weinig mogelijk is om mixen tegen te gaan, probeer dan om de kinderen zoveel mogelijk (afwisselend) buiten te laten spelen.

De brancheorganisaties uit de kinderopvang hebben een handreiking opgesteld voor het maken van een locatie-specifiek plan

Regels als een kind (verkoudheids)klachten heeft

Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, staat op de pagina Gezinnen met kinderen en quarantaine.

Testen op coronavirus

Kinderen testen op coronavirus

Heeft een kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of het kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van het kind en hoe erg de klachten zijn.

Pedagogisch medewerker of gastouder en testen

Iedereen kan zich laten testen op het coronavirus. Pedagogisch medewerkers die werken in de kinderopvang en gastouders krijgen voorrang bij de coronatesten

Testen op corona buiten de GGD-teststraten

Sommige organisaties testen zelf hun personeel op corona. Er zijn ook commerciële aanbieders van PCR-testen of sneltesten. Deze aanbieders moeten zich houden aan de eisen voor veilig testen buiten de GGD-teststraten. Bijvoorbeeld dat ze een betrouwbare test gebruiken en de test altijd vrijwillig is.

Risicogroep en werkzaam bij de kinderopvang of BSO

Medewerkers die tot de risicogroep behoren, kunnen niet verplicht worden om op de groep te werken. In overleg met de bedrijfsarts of behandelaar kunnen zij andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.

Een huisgenoot van pedagogisch medewerker of gastouder in risicogroep

Personeelsleden of gastouders een huisgenoot hebben die in de risicogroep valt, kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. Zij gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts of behandelaar.

In het geval van gastouderopvang, is het aan de gastouder om te beoordelen of de gastouder zich binnen de ‘werksetting’ comfortabel genoeg voelt om, binnen de geldende maatregelen, open te gaan. Als hierin onvoldoende oplossing kan worden gevonden, dan is het aan de gastouder een afweging te maken om (nog) niet open te gaan.

De gastouder kan de (huis)arts of de GGD raadplegen voor advies.

Regels na vakantie in het buitenland

Regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest

Is een kind met zijn of haar ouders in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen thuis (in quarantaine)

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Regels voor medewerkers in de kinderopvang die naar het buitenland zijn geweest

Wie terugkomt uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus, gaat in quarantaine. Deze quarantaine heeft mogelijk gevolgen voor de loondoorbetaling en vakantiedagen

Andere vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). 

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op Veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.