mondkapjes

Goed nieuws: Kabinet laat cohortering voor kinderopvang per 26 juni los! Het demissionaire kabinet heeft, in overleg met het RIVM/OMT, besloten de coronamaatregelen binnen de kinderopvang te versoepelen.

Concreet houdt dit in dat de cohortering (of ‘bubbels’) uit het generiek kader losgelaten wordt per 26 juni 2021.

In de Kamerbrief Stand van Zaken Covid-19 dd. 18 juni 2021 staat onder de kop Onderwijs, Jeugd en Kinderopvang: Met het vervallen van de contact beperkende maatregelen vanaf 26 juni geldt ook het advies tot cohortering van leerlingen in het funderend onderwijs en kinderen in de kinderopvang niet langer. Het betekent voor de kinderopvang dat zij niet langer met bubbels hoeven te werken, en dat BSO’s tijdens de zomervakantie locaties kunnen samenvoegen.

Wij zullen deze aanpassing zo spoedig mogelijk doorvoeren, onder andere in het protocol, en deze informatie op zeer korte termijn met jullie delen.

De BMK -en onze partners- is heel blij met deze versoepeling! We hebben in gezamenlijkheid met onze achterban nadrukkelijk gepleit voor het loslaten van de cohortering in de kinderopvang. De zomer komt eraan en organisaties zijn volop bezig met de planning en het organiseren van een activiteitenaanbod. Op deze manier is de situatie veel meer leefbaar voor kinderen en medewerkers.

Wel benadrukken we dat corona nog niet voorbij is; er worden nog steeds mensen ziek.

Daarom de oproep ons te blijven houden aan de nog geldende richtlijnen.

Daarbij is er momenteel vanuit het ministerie van SZW nog steeds de mogelijkheid dat medewerkers gebruik maken van preventieve zelftesten. De zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang.

Lees de Kamerbief Stand van zaken Covid-19 dd. 18 juni 2021

Bron : BMK