Op 1 juli was de staking kinderopvang. Hoe is de staking in het (geschreven) nieuws terecht gekomen.

FNV Kinderopvang

Hoewel de FNV tijdens de cao-onderhandelingen al opriep tot acties en voor de staking zeer regelmatig nieuwsberichten plaatste is het na 25 juni compleet stil op de website.

Op de facebook- en instagrampagina wordt op 2 juli een bericht geplaatst met bekendmaking locatie 2e staking en 1 regel over de staking van 1 juli:  “De staking van 1 juli was een groot succes. Ruim 500 stakers op de Dam!”

Het bijzondere is dat er geen nieuwsbericht over de daadwerkelijke staking te vinden is op de media van de FNV Kinderopvang.

Google Nieuws

Google Nieuws toont als eerst een bericht van Kinderopvangtotaal, met titel “Staking”onterecht en beroerde timing”. Twee kinderopvangdirecteuren vertellen hun mening in de podcastserie Management Kinderopvang van Kinderopvangtotaal.

Daarna een artikel van NOS Nieuws : “Eerste staking in kinderopvang sinds twintig jaar, nog onduidelijk hoe groot”. Het artikel is geplaatst voordat de staking plaats vond. Volgess het artikel snapt BOinK de aanleiding, maar noemt het moment van de staking ongelukkig.

Het AD heeft een artikel geplaatst na afloop van de staking : Boze medewerkers kinderopvang leggen voor het eerst in 20 jaar werk neer: ‘Staken niet in onze genen’. De FNV heeft het over meer dan 500 stakers, de AD houdt het op zo’n 300.

De FNV bestuurder gebruikt het aantal aanwezigen om het beperkte aantal stemmers te legitimeren welke het eindbod hebben afgewezen en voorstander waren van acties:

“Wij willen duidelijk maken dat niet het hoofdkantoor van de FNV en ik als vakbondsbestuurder vinden dat het anders moet, maar dat de medewerkers vinden dat de werkdruk omlaag moet.”

Hoeveel stakers zich daadwerkelijk geregistreerd hebben op de stakingsdag is onduidelijk. De FNV Kinderopvang is over aantallen altijd vaag.

Kinderopvangtotaal is de volgende met een artikel “Zo verliep de eerste stakingsdag in de kinderopvang”. In dit artikel staat een pedagogisch medewerker centraal over de staking en de beweegredenen. De FNV-bestuurder merkt in het artikel op :

Een cao met een loonsverhoging van 3% klinkt mooi, maar de voornaamste reden waarom er gestaakt wordt, is omdat er in het ondertekende cao-akkoord geen oplossingen staan voor de werkdruk op korte termijn. Er wordt alleen verwezen naar lange termijn oplossingen vanuit de politiek. Dit kan jaren duren, terwijl een deel van die werkdrukproblemen niet eens in Den Haag kunnen worden opgelost.”  

Een groot gedeelte van de werkdruk komt voor uit de Wet IKK. De wet IKK komt voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn sloten. De FNV staat blijkbaar niet meer achter dat akkoord uit 2016 maar vind dat de werkgevers het maar even “snel” moeten oplossen.

Als laatste een artikel van Het Parool : “Vijfhonderd medewerkers kinderopvang staken op de Dam”. Het artikel is tijdens de staking geplaatst en gebaseerd op uitlatingen van FNV Kinderopvang.

Over de actuele stakingsdag zijn bij NU.nl, RTL Nieuws en de Telegraaf geen artikelen te vinden.

Trouw heeft op de ochtend van de staking nog wel een artikel geplaatst : “De kinderdagverblijven blijven vandaag dicht. ‘We hebben lang mooi weer gespeeld’. Volgens Trouw lijkt de staking alleen te bestaan bij kinderdagverblijven en is de buitenschoolse opvang niet betrokken. Het artikel gaat met name over de werkdruk in de branche (vanuit o.a. Wet IKK).  

“Het CNV vindt het aanpakken van de werkdruk belangrijk, maar primair een zaak van de overheid. Dat vindt ook werkgeversorganisatie BK. Wanneer de administratieve taken moeten worden gedaan, en hoeveel, kan volgens de branchevereniging niet binnen een cao worden geregeld.”

#Hastags

FNV Kinderopvang gebruikt de hashtags : #kovooreengoedecao en een meer algemene #SamenStaakJeSterker die ook bij andere acties wordt gebruikt. De hashtag #kovooreengoedecao is bijna alleen door de FNV gebruikt en dateert vaak ook nog uit eerdere jaren. De gelijknamige facebookgroep kent welgeteld 3 leden (inclusief de FNV Kinderopvang).

Draagvlak

Hoe groot het draagvlak voor de stakingen zijn is moeilijk te meten. De publiciteit over de staking zelf is beperkt te noemen, niet in het minst bij de organisator van de actie.  

Als hashtags een graadmeter zijn, dan is het antwoord “niet tot zeer beperkt”. Als de commentaren bekeken worden bij o.a.de Facebookpost van de FNV en instagram zijn er voorstanders maar ook veel tegenstanders. Ook de (gebrekkige) informatievoorziening en communicatie vanuit FNV Kinderopvang komt nogal eens voor.  

  “Waar blijft jullie info? Vind dat de FNV veel roept maar nergens echt duidelijk over is…”

“Na maanden tobben met thuiswerken en thuisscholieren krijgen de werkende ouders eindelijk een beetje lucht en worden studiedagen en een staking door onze strot geduwd ….