onderwijs

Ondernemers zijn de afgelopen kabinetsperiode overspoeld met steeds weer nieuwe verplichtingen, die hen bij elkaar meer dan 4 miljard euro extra kosten. Genoeg is genoeg, vindt MKB-Nederland. Vandaag overhandigt de ondernemersorganisatie een zwartboek, inclusief een hoofdstuk gewijd aan de kinderopvang, aan de Tweede Kamer met aanbevelingen voor een nieuw kabinet en voorstellen om bijna 100 knelpunten op te lossen.

‘Allereerst moet er een nullijn komen’, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. ‘Voor elke regel die erbij komt, moet er ook één af. Alleen zo kunnen we de ongebreidelde groei aan regels en de bijbehorende kostenstijging enigszins beheersen. Een probleem in Nederland is dat er alleen maar regels bijkomen en er nooit iets vanaf gaat. Dat moet dus veranderen.’

Het zwartboek laat met voorbeelden zien dat wantrouwen onnodige regeldruk oplevert. In de (jeugd)zorg en kinderopvang bijvoorbeeld is dit de belangrijkste oorzaak van werkdruk, vooral wanneer regels rigide zijn. Pauze nemen wanneer het even goed uitkomt, is uit den boze in de kinderopvang. De pauzes worden strak ingeregeld, want een kind mag niet te veel verschillende medewerkers zien.

Kinderopvang: regeldruk leidt tot werkdruk
Stefanie Verrijp, Bestuurslid van de BK en directeur-eigenaar van Kivido BV, is voor het zwartboek van MKB-Nederland uitgebreid geïnterviewd en geeft daarin duidelijk aan waar de schoen knelt.

‘Welke regel je ook bedenkt, er zal altijd een kwaadwillende zijn die ‘m ontwijkt of iets doet wat niet mag. En dan komt er daarvoor weer een nieuwe regel.’ Het is snel duidelijk dat Stefanie Verrijp een broertje dood heeft aan te veel regels. Met de nadruk op ’te’, want, zegt de directeur, ze doet er alles aan om ‘de kinderen in haar zorg een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving te bieden.’ Maar door te veel regels wordt elk initiatief in de kiem gesmoord, aldus Verrijp.

Wet IKK
Medewerkers in de kinderopvang hebben te maken met een hoge werkdruk en dat komt door de regeldruk, zo schreven BK, BMK en CNV op 24 juni jl. in een brief aan minister Koolmees. Boosdoener is de Wet Kwaliteit en Innovatie Kinderopvang (IKK). Door de eisen opgenomen in de Wet Kwaliteit en Innovatie Kinderopvang (IKK) zijn de pedagogisch medewerkers veel tijd bezig met rapportages en de uitvoering van taken rondom ontwikkelingsgericht werken. Intensief contact met de ouders is hierin tevens noodzakelijk. Dit alles vraagt steeds meer tijd van de pedagogisch medewerker, waardoor de werkdruk blijft toenemen.

Het voorstel van MKB-Nederland op dit gebied: Het volgende kabinet moet samen met de branches de weeffouten in het IKK herstellen, zodat medewerkers meer waardering en regelruimte krijgen en hun werkdruk lager wordt.

Download hier het Zwartboek “Regeldruk: het zand in de motor”.

Bron : BK