De cao-partijen in kinderopvang, waaronder de BK, vinden het belangrijk dat de Cao Kinderopvang op de juiste wijze wordt toegepast. Zo voorkomen we dat er extra regels en voorschriften in de cao opgenomen hoeven te worden. Om de juiste toepassing te bevorderen is de cao in begrijpelijke taal geschreven. Het is belangrijk dat de cao-artikelen duidelijk en begrijpelijk zijn. Toch kan het gebeuren dat de cao niet goed wordt toegepast binnen een onderneming. Bewust of onbewust. Bij het meldpunt naleving Cao Kinderopvang kunnen medewerkers situaties melden waarin de cao mogelijk niet goed wordt toegepast.

Wat kun je melden bij het meldpunt naleving Cao Kinderopvang?
Het gaat om toepassing van de hele cao. Er geldt daarom geen beperking voor wat je kunt melden. Maar let op, de melding moet wel betrekking hebben op meerdere medewerkers. Of op het hele personeel. Een geschil tussen één medewerker en de werkgever kun je melden bij de Commissie van Geschillen.

Wie kan een melding doen?
Iedereen kan een melding doen. Je kunt als medewerker een melding alleen doen of namens een groep medewerkers. Maar om de melding in behandeling te kunnen nemen moet wel duidelijk zijn wie de melding doet. Je moet je naam bekend maken. En bij een groepsmelding moeten de namen van alle melders bekend gemaakt worden. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

Hoe kun je een melding doen?
Wil je als medewerker een melding doen? Dan kun je gebruik maken van het online meldingsformulier op de website van Kinderopvang Werkt!.

Wat gebeurt er na een melding?
Na een melding wordt eerst gekeken of de melding in behandeling genomen kan worden. Mogelijk neemt het meldpunt hiervoor contact met de medewerker(s) op voor meer informatie. Wordt de melding in behandeling genomen? Dan wordt deze verder behandeld door de Commissie Naleving. In de Commissie Naleving zitten vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en van werknemersorganisaties. En een onafhankelijk voorzitter.

Bekijk hier de afspraken over naleving van de cao.

Bron : BK