De FNV heeft opnieuw een landelijke staking aangekondigd, dit keer op 14 september op het Malieveld in Den Haag. De FNV is tegenstander van de door BK en BMK afgesloten CAO Kinderopvang 2021-2022 met de CNV.

Actie werkdruk

Alle partijen (inclusief de werkgevers) zijn het er over eens dat er iets gedaan moet worden aan de werkdruk. BK en BMK zijn samen met de CNV gestart met acties richting de veroorzaker : de wetgever/ de overheid. BK, BMK en CNV zijn van mening dat de werkdruk structureel moet worden aangepakt en niet een ad-hoc beslissing.

De brancheorganisaties BK en BMK hebben op 24 juni gezamenlijk met vakbond CNV contact gezocht met Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de GGD-GHOR om z.s.m. de werkduk aan te pakken. De minister heeft op 9 juli aangegeven snel in gesprek te gaan en deze afspraak te maken.

Ook de evaluatie van de grootste veroorzaker (wet IKK) staat in het najaar 2021 op het programma. De wet IKK komt voort uit een akkoord van diverse branchepartijen, waaronder ook de FNV Kinderopvang.

Begin juli is een zwartboek aangeboden aan de Tweede Kamer over de werkdruk bij de MKB, hierbij ook een apart hoofdstuk over de kinderopvang.

“Concrete” voorstellen

FNV Kinderopvang claimt concrete voorstellen te hebben om de werkdruk te verlagen, o.a. door het verlagen van de groepsgrootte. Als alle eisen van de FNV Kinderopvang worden ingewilligd is er sprake van een kostenverhoging van 7 % tot 10 %, dit terwijl de maximum tarieven voor de kinderpovangtoeslag in 2022 met slechts 0,51 % worden aangepast. Over hoe dit allemaal gefinancierd moet worden is de FNV erg stil.

Een beetje vergelijkbaar met een kind die heel graag wil dat de moeder een vruchtenijssorbet van € 10 koopt terwijl de moeder slechts € 2 op zak heeft.

Onrust in de branche

De FNV claimt dat de FNV-leden werkzaam in de kinderopvang woest zijn. Gezien de reacties op de diverse sociale media is dat twijfelachtig. Er zijn ook veel medewerkers die vinden dat de acties ongepast zijn om uiteenlopende redenen. Voordat de CAO onderhandelingen waren afgelopen was de FNV al bezig door tegen de afspraken in mededelingen te doen over de gesprekken en leden op te roepen om actie te gaan voeren.

Het lijkt er ook op dat een redelijk gedeelte van de voorstanders afkomstig zijn van de voormalige peuterspeelzalen. Deze zijn per 1 januari 2018 opgeheven en overgegaan naar de kinderopvangbranche waarbij deze moesten voldoen aan de kwaliteit- en opleidingseisen in de kinderopvangbranche en zijn onderdeel geworden van de CAO Kinderopvang, wat door velen als achteruitgang wordt beschouwd.

De sector Welzijn waaronder de PSZ vielen was een door de overheid zwaar gesubsidieerde branche en had een totaal andere financieringsstructuur.

Eisen FNV

De eisen zijn ook niet van toepassing op alle (circa 2.950) werkgevers / (circa 110.000) werknemers in de branche.

EisKostenverhogendWerkdrukverlagendGevolg / Opmerkingen
AjaneeLonen in kinderopvang zijn laatste jaren met 13,5 gestegen, tegen 9 % landelijke CAO’s
BjamogelijkKan ook tot grotere drukte op andere dagen leiden en altijd maximaal bezette groepen
Cjaja
Djajain cao kinderopvang 2021-2022 al aanpassing
EneeneeOnduidelijk bij hoeveel organisaties dit speelt
FmogelijkneeDe JUS wordt niet overal in branche gebruikt
GneeneeDe beschikbaarheidsdag wordt niet overal in branche gebruikt
HjaneeWordt vaak maar sporadisch gebruikt
IjaneeGemiddeld leeftijd in branche is 37, voor velen een vervanmijnbedshow
JneeneeDit zal al mogelijk zijn bij veel organisaties
KjajaMeer inzet andere PM nodig – deze zijn beperkt of niet beschikbaar
LjaneeMeer inzet andere PM nodig – deze zijn beperkt of niet beschikbaar

De eisen van de FNV

AEen structurele loonsverhoging van 5% bij een éénjarige cao, gebruikt voor de structurele loonsverhoging, verhoging van de bestaande eindejaarsuitkering en vergoeding voor stand-by.
BKleinere groepen kinderen met minimaal één kind per groep minder.
CStructurele inzet van de functie groepshulp zoals deze in het functieboek van de cao KO staat.
DMeer niet-groepsgebonden uren, met een minimum van 4 uur per jaar extra.
EHet verplicht toepassen van de functiedifferentiatie zoals beschreven in het functiehandboek van de cao KO.
FHet afschaffen van de jaarurensystematiek (JUS).
GHet afschaffen van de beschikbaarheidsdag.
HIndexeren van het levensfasebudget en het verbeteren van het levensfasebudget.
IDuidelijke afspraken over eerder stoppen met werken.
JHet recht op 3 weken aaneengesloten vakantie.
KMeer vakantie-uren.
LAanpassing van de buitengewoon verlofregeling door werknemers het recht te laten hebben op buitengewoon verlof, zonder mogelijkheid tot constante discussie.

Eigenbelang FNV

Er wordt ook gesuggereerd dat de FNV Kinderopvang acties voert uit eigen belang. Het aantal leden bij de vakbonden is al vele jaren dalende. Om te staken en een stakingsuitkering te krijgen moet je lid zijn van de FNV Kinderopvang.

De FNV bestuurder gebruikte al eerder het aantal aanwezigen om het beperkte aantal stemmers (circa 75) te legitimeren welke het eindbod hebben afgewezen en voorstander waren van acties:

“Wij willen duidelijk maken dat niet het hoofdkantoor van de FNV en ik als vakbondsbestuurder vinden dat het anders moet, maar dat de medewerkers vinden dat de werkdruk omlaag moet.”

Lees ook :

[poll id=”43″]

[poll id=”42″]