Uit de meeste recente kwartaalpeiling blijkt dat 71% van de kinderopvangorganisaties een tekort heeft aan personeel, dat is een toename van 15% sinds mei. In de bso is het tekort met 79% nog groter. De belangrijkste oorzaak is te weinig beschikbare kandidaten (81%). Daarnaast worden ziekteverzuim, uitstroom en een tekort omdat de organisatie wil groeien genoemd. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt! Om de tekorten aan te pakken werkt de sector op verschillende manieren aan werving en behoud van medewerkers.

Tekort op alle dagen

De personeelstekorten zijn een landelijk probleem, met uitschieters in de grote steden. Organisaties hebben vooral een personeelstekort op de dinsdag (95 procent) en donderdag (94 procent), maar ook op de maandag hebben veel organisaties een tekort (84 procent). Op vrijdag en woensdag is het percentage weliswaar lager, maar heeft alsnog meer dan de helft van de organisaties een personeelstekort. In de dagopvang heeft 81% van de organisaties een wachtlijst.

Direct inzetbare medewerkers

Om nieuwe medewerkers te vinden en huidige pedagogisch medewerkers te houden startte Kinderopvang werkt! de campagne Kinderopvang dankzij jou. Naast werving en het versterken van de beroepstrots wil de campagne het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar maken door onder andere een online campagne. Speciale aandacht van de campagne gaat uit naar medewerkers die snel ingezet kunnen worden en naar medewerkers voor de bso, waarvoor andere diploma-eisen gelden. Vooral het benaderen van medewerkers die zelf nog niet weten dat ze met hun diploma of deels afgeronde opleiding aan de slag kunnen blijkt een goede zet, die op korte termijn bijdraagt aan het verminderen van het personeelstekort.

Verruiming kwalificatie-eisen

Om een snelle instroom te bevorderen werd eerder dit jaar de diplomalijst verruimd met 174 diploma’s. Potentiële medewerkers die wel relevante praktijkervaring, maar niet het juiste diploma hebben, kunnen eind dit jaar starten om via EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties) alsnog te voldoen aan de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerker.

Veel werk ook in de toekomst

Het huidige en verwachte personeelstekort biedt medewerkers en studenten die overwegen om (opnieuw) in kinderopvang te gaan werken veel baanperspectief. De sector groeide het afgelopen jaar naar 111.000 medewerkers, een stijging van maar liefst 9.000. Een groei van bijna 35% ten opzichte van vijf jaar geleden, toen de teller op 82.000 stond.

Binden en boeien

Naast het vergroten van de instroom van nieuwe medewerkers is ook het binden en boeien van huidige medewerkers belangrijk. Kinderopvang werkt! heeft een breed programma opgezet gericht op behoud van personeel en goed werkgeverschap. Kinderopvangorganisaties zijn aan de slag gegaan om hun medewerkersreis te verbeteren. Dit is de reis die medewerkers maken binnen een organisatie en wat zij daarbij ervaren. Van de eerste kennismaking en inwerken tot en met het afscheid van de organisatie. In november komt een e-book met theorie, goede voorbeelden, tips en tools beschikbaar voor de hele sector.

Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn

Vacatures

Op de vacaturebank voor de kinderopvang neemt ook het aantal werkgevers toe. Zo zijn de afgelopen week al weer ruim 10 werkgevers toegevoegd die vacatures online hebben gezet. VacatureKinderopvang.nl is sinds 2009 actief en daarmee de langst bestaande vacaturebank voor de branches waar kinderen worden opgevangen (kinderopvang. jeugdzorg, welzijn, primair onderwijs). Sinds de oprichting worden werkgevers gefaciliteerd om hun vacatures online te plaatsen, niet alleen op de website, maar ook op sociale media als Facebook (circa 17.000 volgers), Twitter, Linkedin, Instagram, Google Vacatures en diverse websites. En dat volledig gratis!

Voeg uw organisatie ook toe en plaats vacatures gratis en onbeperkt.