Verdere stijging personeelstekort in kinderopvang

Uit de meeste recente kwartaalpeiling blijkt dat 71% van de kinderopvangorganisaties een tekort heeft aan personeel, dat is een toename van 15% sinds mei. In de bso is het tekort met 79% nog groter. De belangrijkste oorzaak is te weinig beschikbare kandidaten (81%). Daarnaast worden ziekteverzuim, uitstroom en een tekort omdat de organisatie wil groeien…

onderwijs

Leven lang ontwikkelen in de kinderopvang – relevante subsidieregelingen

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de Rijksoverheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan. Ook voor werknemers en werkgevers in de kinderopvang zijn deze regelingen beschikbaar. Wil je weten hoe de Rijksoverheid…

corona

340.000 werkenden in 1e kwartaal zonder werk in 2e kwartaal

24.000 minder pedagogisch werkenden Bijna 340 duizend mensen die betaald werk hadden in het eerste kwartaal van 2020 hadden in het tweede kwartaal geen werk meer. Zij werden werkloos of verlieten (tijdelijk) de arbeidsmarkt. Dit is een recordafname. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De afname was het grootst in bedrijfseconomische en administratieve…

blank

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tijdens coronacrisis

Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform “NLWerktDoor” brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het…

aantal arbeidsuren

Oplossing krapte arbeidsmarkt : deeltijdwerkers uurtje meer werken

Volgens een artikel in het NRC (Deeltijddames, mag het een onsje meer? van Marike Stellinga) zou het arbeidstekort in o.a. zorg en onderwijs opgelost cq verminderd kunnen worden door alle deeltijdwerkers een uurtje meer te laten werken. Citaat uit artikel : Voor de duidelijkheid: meer dan 80 procent van de 1,3 miljoen werknemers in de…