Medewerkers in kinderopvang zijn gemiddeld meer gaan werken. Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties geeft aan dat het aantal contracturen is gestegen. Daarnaast heeft een groeiend aantal organisaties meer dan dertig procent student-medewerkers in dienst. Dit is een positief effect van de verruiming van de Regeling Wet kinderopvang per 1 januari 2022.

In de strijd tegen de personeelstekorten wordt veel geïnvesteerd in behoud. Ondanks dat zijn de tekorten in de dagopvang gestegen van 66 naar 72 procent. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!

Positief effect verruiming Regeling Wet kinderopvang

Bijna de helft van de organisaties geeft aan nu meer pedagogisch medewerkers in ontwikkeling te hebben dan in het verleden. Opvallend is de toename van het aantal student-medewerkers. Het aandeel organisaties met meer dan 10 procent student-medewerkers nam toe, van 48 procent in februari naar 54 procent. Daarnaast verdubbelde het aandeel organisaties met meer dan 30 procent student-medewerkers van 5 naar 10 procent.

Per 1 januari 2022 is de Regeling Wet kinderopvang tijdelijk verruimd. In plaats van een derde mag vanaf 1 januari 2022 maximaal de helft van het aantal beroepskrachten op een locatie bestaan uit pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, student-medewerkers en stagiair(e)s. Op 29 juni werd bekend dat de verruiming is verlengd tot 1 juli 2024.

Succesvolle initiatieven om medewerkers meer uren te laten werken

Bijna 80 procent van de organisaties heeft initiatieven genomen om medewerkers meer uren te laten werken. Bij meer dan de helft van de organisaties is de gemiddelde contractomvang van medewerkers ook daadwerkelijk toegenomen. De twee meest succesvolle initiatieven om dit te realiseren waren: een groter contract aanbieden aan medewerkers die meer uren willen werken. 44 procent van de organisaties noemt dat. Ook de persoonlijke benadering is succesvol. Bijna een kwart van de organisaties geeft aan dat medewerkers meer zijn gaan werken nadat hen de vraag is gesteld of zij daartoe bereid zijn.   

Meer investeren in behoud van medewerkers

De stap die de meeste organisaties nemen om zich voor te bereiden op de gevolgen van het nieuwe kabinetsbeleid is investeren in behoud van medewerkers (60 procent). Bijna de helft geeft aan dat zij meer individuele aandacht hebben voor medewerkers. Ook het aannemen en behouden van stagiair(e)s (52 procent) en extra bbl’ers (44 procent) wordt veel genoemd.

Personeelstekort

De personeelstekorten in kinderopvang zijn onverminderd hoog. Meer organisaties hebben met een personeelstekort te maken. In de dagopvang is er een toename van 66 naar 72 procent, in de bso van 72 naar 73 procent en in de peuteropvang van 46 naar 55 procent. De lichte daling die we eerder zagen zet dus niet door.

Kinderopvang werkt! zoekt naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. En ontwikkelt instrumenten, trainingen en tools die daarbij ondersteunen. Zoals de Diplomacheck, een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools voor werkplezier. Met al deze praktische instrumenten kunnen organisaties direct aan de slag. Ook zijn zij bezig met het opzetten van een pilot om de deeltijdfactor te verhogen en hebben zij een hackathon georganiseerd.

Daarnaast werkt Kinderopvang Werkt! met input vanuit kinderopvangorganisaties aan heldere en toegankelijke informatie over de kwalificatie-eisen. Ook zetten zij in op het interesseren voor werken of leren in kinderopvang. Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ maken zij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richten zij zich op studiekiezers, herintreders, zij-instromers en medewerkers voor de bso. Ook werken zij met deze campagne aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers en daarmee aan behoud.

Bron : Kinderopvang-Werkt.nl