brief

Het is van groot belang dat werken in kinderopvang aantrekkelijker wordt. Daarnaast moet het voor ouders betaalbaar blijven. Zo behouden we de toegankelijkheid én maken we onze sector aantrekkelijker voor de pedagogisch professionals. Daarom stuurden de cao-partijen een gezamenlijke brief aan Minister Van Gennip met het verzoek om het tarief voor kinderopvangtoeslag extra te verhogen. Deze verhoging moet helemaal ten goede komen aan een salarisverhoging van medewerkers in kinderopvang.

Brief aan Minister Van Gennip

Oproep cao-partijen kinderopvang tot verhoging kinderopvangtoeslag

Beste mevrouw Van Gennip,

Het is van groot belang dat werken in kinderopvang aantrekkelijker wordt. Daarnaast moet het voor ouders betaalbaar blijven. Bij de start van de cao-onderhandelingen roepen wij u daarom nadrukkelijk gezamenlijk op om het maximale fiscale uurtarief c.q. kinderopvangtoeslag-tarief extra te verhogen. Daarbij kunnen wij toezeggen dat deze verhoging van het KOT-tarief één op één terechtkomt in een gewenste en benodigde salarisverhoging voor de pedagogisch professionals.

Zo behouden we de toegankelijkheid én maken we onze sector aantrekkelijker voor de pedagogisch professionals. Een verhoging van het KOT-tarief stelt de sociale partners hiertoe in staat. Als u het KOT-tarief verhoogt, zullen wij als sociale partners, deze verhoging 100% inzetten voor een loonsverhoging in de Cao Kinderopvang (en daarmee komt het dus direct bij de werknemers terecht). Dit is een absolute noodzaak om te voorkomen dat leegloop van de sector kinderopvang verdere gevolgen heeft voor de rest van werkend Nederland. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarvoor wij ieder vragen ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen.

Het is onze wens om werken in kinderopvang aantrekkelijker te maken. Met de door ons gevraagde verhoging van het KOT slaan we twee vliegen in één klap. We bestrijden op de meest effectieve wijze het personeelstekort in kinderopvang. En we houden in deze dure tijden de kinderopvang betaalbaar voor met name ouders met lage en middeninkomens.

Met vriendelijke groeten,

  • Brancheorganisatie Kinderopvang Kinderopvang
  • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
  • CNV Zorg en Welzijn
  • FNV Zorg en Welzijn

Gesteund door BOinK en Voor Werkende Ouders