Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken. Op het wetsontwerp dat dit regelt, kunnen mensen tot en met 31 januari 2023 reageren via een internetconsultatie. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetswijziging is 1 januari 2024.

Meertalige dagopvang

De afgelopen jaren hebben een aantal organisaties geëxperimenteerd met meertalige dagopvang. Na afloop hiervan heeft het kabinet besloten om meertalige dagopvang wettelijk te regelen. Via het wetsvoorstel wordt het mogelijk om dagopvang – voor maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd – in het Duits, Engels of Frans aan te bieden. Op deze manier worden kinderen op jonge leeftijd al vaardig in meerdere talen. Bovendien vergemakkelijkt de meertalige dagopvang de overgang naar meertalig basisonderwijs.

Organisaties die aan het experiment hebben meegedaan krijgen een overbruggingsperiode (van maximaal twee jaar) om door te gaan met meertalige opvang totdat de wetswijziging in werking treedt.

Nadere voorwaarden voor de meertalige dagopvang worden uitgewerkt in het besluit en de regeling. Het betreft onder andere de taaleisen aan personeel en eisen ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan. Uitgangspunt hierbij is dat de administratieve lasten voor de kindercentra zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Reageer tot en met 31 januari 2023 op de internetconsultatie

Het wetsvoorstel ten aanzien van meertalige dagopvang staat nu online ter openbare (internet)consultatie. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven op internetconsultatie.nl.

Voor wie belangrijk : Kindercentra, houders en (pedagogisch) medewerkers, ouders en kinderen, toezichthouders en handhavers.

Wat verandert deze wet : De verwachting is dat meer kinderopvanglocaties meertalige dagopvang zullen gaan aanbieden, nu dit breder mogelijk wordt dan in het experiment het geval was. Het zal daarbij hoofdzakelijk gaan om Engels-Nederlandse opvang. Het is niet de verwachting dat op grote schaal kinderopvanglocaties zullen overgaan op een meertalig aanbod. De verwachte gevolgen voor kinderen die naar meertalige opvang gaan, zijn dat hun taalontwikkeling zal toenemen in beide talen.