nettoloon

Als het brutoloon gaat stijgen, stijgt dan het nettoloon mee? Ja, maar niet met het zelfde %.

Wij rekenen het voor, onderstaand een bruto-nettoloon berekening, gebaseerd op de premies die gebruikelijk zijn bij de kinderopvang. Hier is zichtbaar dat hoe hoger het brutoloon, hoe hoger het belastingaandeel is. Het % nettoloon in de brutoloon zakt van 86,54 % naar 75,37 %, het verschil gaat dus naar de Staatskas.

Terwijl er steeds 10 % stijging tussen de brutolonen zit, stijgt het nettoloon minder mee.

Brutoloon €   2.250,00 €   2.475,00 €   2.722,50 € 2.994,75 € 3.294,23
Nettoloon €   1.947,18 €   2.062,65 €   2.189,76 € 2.329,15 € 2.482,91
Nettoloon %86,54%83,34%80,43%77,77%75,37%
Stijging brutoloon10,00%10,00%10,00%10,00%
Stijging nettoloon5,93%6,16%6,37%6,60%

Verschillen per jaar

Ieder jaar worden de belastingen en premies sociale verzekeringen aangepast. Zo is het nettoloon in 2023 al standaard hoger dan in 2022 bij gelijkblijvend brutoloon. In onderstaand voorbeeld is er dus 4,16 % meer nettoloon, zonder dat brutoloon is aangepast. Hoe hoger het brutoloon, hoe lager is het stijgingspercentage.

20222023
Brutoloon €   2.250,00 €   2.250,00
Nettoloon €   1.853,49 €   1.947,18
Nettoloon %82,38%86,54%

Wat zijn de gevolgen bij stijging van het brutoloon?

Een brutoloon stijging heeft niet alleen gevolgen voor het nettoloon maar ook voor de  werkgeverslasten (de totale kosten van een medewerker). Als voorbeeld nemen we het jaarloon van een “gemiddelde” pedagogisch medewerker (trede 15, 27 uur per week). Stijgt het brutoloon met circa 5,21 % dan stijgt het nettoloon van de medewerker met 8,26 %, oftewel 1,59 keer de brutoloonstijging.

De werkgeverslasten stijgen met 4,98 % (bijna gelijk aan brutoloonstijging). De hogere stijging van nettoloon komt omdat de Rijksoverheid aanpassingen heeft gedaan bij de belastingen om werknemers tegemoet te komen. Bij de werkgeverslasten is dat maar zeer beperkt.

Stijgen de brutolonen met 10 % ten opzichte van 2022, dan stijgen de nettolonen met 11,26 %. oftewel 1,12 keer de brutoloonstijging. De werkgeverslasten stijgen dan ook met 9,94 %.

Alhoewel bij de twee voorbeelden in 2023 het brutoloon 4,79 % (10 % -/- 5,21%) stijgt, stijgt het nettoloon “maar” 3 %, de rest gaat naar Belastingdienst/Pensioenfondsen.

202220232023
Bruto jaarloon bij 0,75 FTE €       25.564 €       26.895 €       28.121
Netto jaarloon €       21.265 €       23.022 €       23.658
Werkgeverslasten €       32.250 €       33.856 €       35.456
Nettoloon %83,18%85,60%84,13%
Stijging brutoloon tpv 20225,21%10,00%
Stijging nettoloon tov 20228,26%11,26%
Stijging werkgeverslasten tov 20224,98%9,94%

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met toekenning van een periodiek aan de medewerker, een periodiek bedraagt circa 2 %.

Compensatie in 2023

Voor 2023 zijn er allerlei compensaties geregeld. Zo zijn dus de loonbelasting voor werknemers verlaagd en zijn er energieplafonds ingesteld, toeslagen verhoogt etc.

Voor werkgevers is dat niet het geval. De verschuldigde premies bij loonkosten zijn nagenoeg gelijk gelijk gebleven. Het energieplafond is niet van toepassing voor werkgevers, deze betalen dus nog steeds een veelvoud van de kosten uit 2021. Ook de vennootschapsbelasting is in 2023 fors verhoogd, deze belastingafdracht is zo’n 26,67 % hoger dan in 2022.

Wat is inflatie?

De CBS rekent de inflatie (of CPI uit). Dit zijn de kosten van een “mandje” producten die iedere maand worden bekeken. Dat bestaat dus uit levensmiddelen, kleding en veel meer. Waren de kosten van het mandje 1 jaar geleden € 200 en nu € 220, dan is er een inflatie van 10 %.

Wat is koopkracht?

Koopkracht geeft aan wat huishoudens met hun inkomen kunnen kopen. Stijgt de koopkracht, dan stijgen inkomsten meer dan de inflatie, je zou dus meer kunnen besteden. Dit is dus niet alleen het netto salaris, maar kijkt ook naar ontvangsten van toeslagen, kinderbijslag en vele andere zaken.  

Kip en ei

Het is een beetje een vicieuze cirkel. Als de lonen stijgen, stijgen de kosten die betaald moeten worden (dus inflatie stijgt). Om de koopkracht te behouden moeten dan weer de lonen stijgen.

Bruto-nettoloon berekening maken

Zelf een bruto-nettoloon berekening maken? Dat kan op deze pagina.