vastegezichten

Kinderopvangorganisaties krijgen meer ruimte om aan het vaste-gezichtencriterium te voldoen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarvoor het Besluit kwaliteit kinderopvang aanpassen. Tegelijk wil de minister drie kwaliteitseisen aanpassen voor de buitenschoolse opvang (BSO), waardoor de BSO een rijker aanbod aan activiteiten kan aanbieden. De minister start daarom een internetconsultatie waarop geïnteresseerden tot en met 2 april 2023 hun reactie kunnen geven. De aanpassing van het Besluit kwaliteit kinderopvang kwam in nauw overleg met sectorpartijen tot stand.

Wijzigingen

Vaste-gezichtencriterium

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van de stamgroep, krijgt een kind een aantal ‘vaste gezichten’ toegewezen. Op iedere dag dat het kind aanwezig is, moet ook één van de vaste gezichten aanwezig zijn. Vanuit de aanpassing van het Besluit kwaliteit kinderopvang krijgt een kinderopvangorganisatie de mogelijkheid om beroepskrachten-in-opleiding als vast gezicht in te zetten. Daardoor kan een grotere groep beroepskrachten als vast gezicht gaan fungeren. Bij deze mogelijkheid geldt wel een aantal voorwaarden, met als doel de emotionele veiligheid van het kind te  borgen en te voorkomen dat de werk- en mentale druk van de beroepskrachten (in opleiding) niet hoger wordt.

Buitenschoolse opvang

In het besluit worden drie kwaliteitseisen gewijzigd die betrekking hebben op de buitenschoolse opvang:

  1. De beroepskracht-kindratio wordt op het niveau van de kinderopvanglocatie berekend (in plaats van op groepsniveau).
  2. Het kindercentrum-overstijgend opvangen tijdens schoolvrije periodes wordt vereenvoudigd. Zo hoeven geen aparte afspraken worden opgenomen in de contracten tussen ouder en houder. Ook wordt duidelijker aan welke voorwaarden wel voldaan moet worden.
  3. Het wordt mogelijk om anders-gekwalificeerde beroepskrachten formatief in te zetten, bijvoorbeeld beroepskrachten met een achtergrond in muziek, sport of natuur.

Deze wijzigingen dragen onder meer bij aan het centraal stellen van de ontwikkeling van kinderen, door meer ruimte te geven voor een divers en uitdagend activiteitenaanbod. Bij alle wijzigingen gelden voorwaarden, bedoeld om kwalitatief goede en veilige kinderopvang te blijven borgen.

Wat verandert deze wet?

Het verwachte effect van het voorstel is dat er meer ruimte komt voor het stimuleren van de brede (talenten)ontwikkeling van kinderen op de buitenschoolse opvang. Daarnaast geeft de wijziging van een BKR op kindercentrumniveau (i.p.v. op groepsniveau) houders meer ruimte om de indeling van basisgroepen te baseren op pedagogische overwegingen. Voor de wijziging ten aanzien van het vaste gezichtencriterium is het verwachte effect dat een grotere groep medewerkers als vast gezicht ingezet kan worden. Naar verwachting zal dat bijdragen aan de continuïteit van de kinderopvang en het verminderen van de werkdruk.

Reageer tot en met 2 april 2023 op de internetconsultatie

De wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang staat nu online. Iedereen die dat wil, kan via de openbare internetconsultatie een reactie en/of mening over de regelgeving geven. Klik hier om naar de internetconsultatie te gaan.