Op 21 februari 2023 hebben de leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang volmondig “ja” gestemd op het onderhandelaarsakkoord. De salarissen van de pedagogisch professionals stijgen gedurende de totale looptijd van de nieuwe cao met gemiddeld 11,97% (in 2023 gemiddeld 7,97% en in 2024 4%).Emmeline Bijlsma: “99% van de leden stemt voor dit akkoord. Uit deze overweldigende uitslag blijkt het vertrouwen en de waardering voor de cao-delegatie dat zij met alle betrokken werkgevers- en werknemerspartijen tot dit mooie akkoord zijn gekomen.” BK-cao woordvoerder Rogier Vegter is ook enthousiast: “Deze cao zal leiden tot de benodigde en welverdiende rust in de sector en laat vanuit de werkgevers onze grote waardering zien voor alle medewerkers die dag in dag uit met hart en ziel werken in de kinderopvang. Belangrijk onderdeel van de waardering is dat we alle huidige en toekomstige medewerkers ook perspectief willen bieden. Dit doen we door met ingang van 1 januari 2024 het loongebouw van de cao aan te passen. Per schaal komt het eerste salarisnummer te vervallen. Als gevolg hiervan wordt het startsalaris per schaal verbeterd – en maken we de branche aantrekkelijk voor toekomstige medewerkers. Ook willen we onze extra waardering tonen aan alle medewerkers die al heel lang en bevlogen in de kinderopvang werken, door alle salarisschalen met twee treden te verlengen. Zo kunnen de medewerkers die aan het einde van hun schaal zitten ook weer doorgroeien.”

Uitleg van het onderhandelaarsakkoord
Petra de Bruijn en Ramon Rikken hebben namens de cao-delegatie, tijdens de alv, nadere toelichting gegeven op het onderhandelaarsakkoord en de leden waren in de gelegenheid om vragen te stellen voordat zij hun stem uitbrachten. De gehele cao-delegatie heeft een geweldige prestatie geleverd door het gehele proces en de inhoud van het onderhandelaarsakkoord, zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Mocht je de alv hebben gemist en toch nog vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de FAQ en je kan natuurlijk mailen of bellen met het team van BK. We staan je graag te woord.

Gekozen verkiezingscommissie                                                                                                                                
De BK-leden konden al eerder hun stem uitbrengen op twee kandidaten die zich beschikbaar stelden voor de verkiezingscommissie. Tijdens de alv was er nog gelegenheid voor de laatste stemmen, maar al gauw was ook hier de uitslag bijna unaniem. Met 98% van de stemmen feliciteren we Ilse Raasing, Stichting Kinderopvang Waterland, en Monique Litjens, De Mukkenstal en voorzitter van de Verenigde Agrarische Kinderopvang. Met Ilse en Monique vertrouwen we erop dat, samen met Bertus Koot, de verkiezingscommissie een mooie afspiegeling is van onze vereniging. 

Bron : Brancheorganisatie Kinderopvang