De kinderopvangbranche heeft (als onderhandelaarsakkoord wordt geaccepteerd) weer 2 cao’s. De CAO Kinderopvang 2023 2024 van de BK/BMK en de CAO MKMB 2023 2024 van de BVOK.

Eind januari 2023 werd de CAO Kinderopvang 2021-2022 AVV voor de gehele branche en verdween de CAO MKMB tijdelijk van het toneel. Of en wanneer dat in 2023 gaat gebeuren is nu niet bekend.  

Wat zijn de verschillen voor de medewerkers als er geen AVV was geweest in 2022 en ook niet komt in 2023? We rekenen het voor met een voorbeeld. Hierbij gaan we ervan uit een medewerker die op 1 januari 2022 start in trede 14 en per 1 januari 2023 gaat naar trede 15.

Daarbij rekening houdend met de verschillende momenten van loonaanpassing en in cao opgenomen bonussen/gratificaties. Er is geen rekening gehouden met de cao vergoeding voor de zorgverzekering.

Ook wordt weergegeven wat de werkgeverslasten bedragen, dus de kosten die de werkgever voor jou betaald. Dat is dan nog zonder reis- en opleidingskosten.

Voltijds

We beginnen met een voltijdsmedewerker die 36 uur werkt. In de CAO MKMB zijn er ook tabellen voor 40 uur per week.

De medewerker die alleen maar valt onder de CAO Kinderopvang BK/BMK heeft dus minimaal zo’n € 245 meer nettoloon op jaarbasis. De CAO MKMB had in 2022 ook nog wachtdagen bij ziekte, gezien de hoge ziekteverzuimcijfers in 2022 is het aannemelijk dat het verschil nog iets hoger is.  

Voltijdsmedewerker onder CAO Kinderopvang BK/ BMK

Brutoloon voltijdNettoloonWerkgeverslasten
jaar 2022 € 32.838 € 25.226 € 41.406
jaar 2023 € 36.419 € 28.213 € 45.913
Totaal € 69.257 € 53.438 € 87.319

Voltijdsmedewerker onder CAO MKMB BVOK

Brutoloon voltijdNettoloonWerkgeverslasten
jaar 2022 € 32.914 € 25.267 € 41.506
jaar 2023 € 35.884 € 27.926 € 45.214
Totaal € 68.798 € 53.193 € 86.720

Deeltijd

Aangezien de meeste medewerkers in de kinderopvang niet voltijds werken, ook een berekening voor een deeltijdmedewerker die 27 uur per week werkt, oftewel 75 %.

De medewerker die alleen maar valt onder de CAO Kinderopvang BK/BMK heeft dus minimaal zo’n € 190 meer nettoloon op jaarbasis. De CAO MKMB had in 2022 ook nog wachtdagen bij ziekte, gezien de hoge ziekteverzuimcijfers in 2022 is het aannemelijk dat het verschil nog iets hoger is.  

Deeltijdsmedewerker 75 % onder CAO Kinderopvang BK/ BMK

Brutoloon deeltijd 75%NettoloonWerkgeverslasten
jaar 2022 € 24.629 € 21.020 € 30.699
jaar 2023 € 27.314 € 23.530 € 34.016
Totaal € 51.943 € 44.551 € 64.715

Deeltijdsmedewerker 75 % onder CAO MKMB BVOK

Brutoloon deeltijd 75%NettoloonWerkgeverslasten
jaar 2022 € 24.685 € 21.048 € 30.772
jaar 2023 € 26.913 € 23.313 € 33.495
Totaal € 51.598 € 44.361 € 64.267

Voordelig voor medewerkers

Wordt puur en alleen gekeken naar de nettolonen is het voor medewerkers beter om onder de CAO Kinderopvang van de BK/BMK te vallen. Tussen 2 cao’s kunnen er echter vele punten zijn die dit positief of negatief beïnvloeden, zoals tot en met 2022 de wachtdagen bij ziekte onder de CAO MKMB.

De werkgevers die vallen onder de BK/BMK betalen dus in basis iets hogere werkgeverslasten voor jou als medewerker.

Salaristabellen

Op zoek naar de salaristabellen ?

Bereken zelf je netto loon !

Zelf een bruto – netto berekening maken van je loon is eenvoudig via onze nettoloon module. Vul je brutoloon in, selecteer de sector “kinderopvang” en je ziet een proforma berekening van je nettoloon. Er wordt dan geen rekening gehouden met bijvoorbeeld reiskostenvergoeding, deze kan je nog wel toevoegen.