Tag: CAO Sociaal Werk

Salarissen CAO Sociaal Werk

De CAO Sociaal Werk is van toepassing voor organisaties als: Algemeen sociaal werk Participatie & buurtwerk Kinder- en jongerenwerk Vrijwilligerswerk & mantelzorg Maatschappelijk werk en schuldhulpverlening Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang…

CAO

CAO staat voor Collectieve ArbeidsOvereenkomst. In een CAO worden afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd die door werkgevers(organisaties) overeen zijn gekomen met werknemersorganisaties. De CAO wordt dan afgesproken voor een bepaalde termijn,…

CAO Sociaal Werk

De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Sociaal Werk wordt afgesloten door de brancheorganisatie en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in het Sociale Werk. De huidige CAO Sociaal Werk (voorheen…