Salaris CAO Sociaal Werk per uur 1-7-2020

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !Bij de CAO Sociaal Werk zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur. Onderstaand tref je de tabel met de salarisnummers CAO Sociaal Werk met het bruto uurloon ingaande 1 juli 2020.

Salaris CAO Sociaal Werk per uur 1-9-2019

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !Bij de CAO Sociaal Werk zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur. Onderstaand tref je de tabel met de salarisnummers CAO Sociaal Werk met het bruto uurloon ingaande 1 september 2019.

Salarissen CAO Sociaal Werk

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De CAO Sociaal Werk is van toepassing voor organisaties als:         Algemeen sociaal werk         Participatie & buurtwerk         Kinder- en jongerenwerk         Vrijwilligerswerk & mantelzorg         Maatschappelijk werk en schuldhulpverlening         Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang         Peuterspeelzaalwerk & opvoedondersteuning         Sociaal Raadsliedenwerk

Salarisschalen per 1 juli 2020 – CAO Sociaal Werk

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019–2021 per 1 juli 2020 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) . Het overzicht met het uurloon bij de CAO Sociaal Werk treft u op deze pagina

Salarisschalen per 1 september 2019 – CAO Sociaal Werk

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019–2021 per 1 september 2019 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) . Het overzicht met het uurloon bij de CAO Sociaal Werk treft u op deze pagina

CAO

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !CAO staat voor Collectieve ArbeidsOvereenkomst. In een CAO worden afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd die door werkgevers(organisaties) overeen zijn gekomen met werknemersorganisaties. De CAO wordt dan afgesproken voor een bepaalde termijn, zoals 1 of 2 jaren (met een maximum van 5 jaar). Indien er geen CAO is afgesproken voor

Salaris CAO Sociaal Werk per uur 1-7-2018

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !Bij de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur. Onderstaand tref je de tabel met de salarisnummers met het bruto uurloon van ingaande 1 juli 2018. Heeft u

CAO Sociaal Werk

Deel deze informatie !

Deel deze informatie ! De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Sociaal Werk wordt afgesloten door de brancheorganisatie en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in het Sociale Werk. De huidige CAO Sociaal Werk (voorheen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) loopt momenteel van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 en

Salarisschalen per 1 juli 2018 – CAO Sociaal Werk, WMD

Deel deze informatie !
  • 6
    Gedeeld

Deel deze informatie !6GedeeldDe salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2017–2019 per 1 juli 2018 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) . Het overzicht met het uurloon bij de CAO Sociaal Werk treft u