loon stijging peuterspeelzaal

Ben jij werkzaam als peuterspeelzaalleid(st)er en val je onder de cao Sociaal Werk ? Dan stijgt je nettoloon in 1 jaar tijd met circa € 146 per maand, oftewel 8,23 % , op basis van een voltijds dienstverband en ingedeeld in trede 5 van schaal 5.

Ben je ingedeeld in trede 5 / schaal 5, dan had je op 1 juli 2019 een bruto voltijdsloon van € 2.254 met een nettoloon van circa € 1.722. Per 1 september 2019 is je brutoloon volgens de nieuwe salaristabellen aangepast met 3,25 % naar € 2.237, met een nettoloon van circa € 1.807. In januari 2020 wordt dit nettoloon al circa € 1.839.

Per 1 juli 2020 is er weer een aanpassing van de salaristabellen met 3,25 % zodat het bruto loon dan € 2.403 bedraagt met een nettoloon van circa € 1.876. Heb je ondertussen ook een periodiek ontvangen ? Dan is je brutoloon € 2.481 met een nettoloon van € 1.917.

Oftewel een netto stijging van 8,23 % ./ € 145,79 in 1 jaar tijd.

 

       

na periodiek

 

Totaal

 

1-7-2019

1-9-2019

1-7-2020

1-7-2020

   

Bruto loon

 €       2.254

 €       2.327

 €       2.403

 €           2.481

   
             

netto loon 2019

 €       1.772

 €       1.807

       

netto loon 2020

 

 €       1.839

 €       1.876

 €           1.917

   
             

stijging in 2019

 

2,01%

       

stijging in 2020

 

1,76%

2,04%

2,18%

 

8,23%

             

stijging in 2019

 

 €       35,58

     

 €    35,58

stijging in 2020

 

 €       31,75

 €       37,51

 €           40,95

 

 €  110,21

           

 €  145,79

 

 

  • Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
  • Deze zijn gebaseerd op basis van een salaris bij fulltime dienstverband.
  • Er is geen rekening gehouden met werkgeversbijdrage ZVW
  • De pensioenpremie voor 2020 is nog niet bekend. Gezien de lage dekkingsgraad van het pensioenfonds PFZW zou deze wel eens kunnen stijgen, dit kan dan nadelig zijn voor de stijging van het nettoloon. (lees dit artikel)
  • De (voorlopige) bruto-netto berekening volgens module op de website van Visma / Raet.
Stijging netto loon 1 jaar
0 %
Stijging netto loon 1 jaar
0
[TheChamp-FB-Comments num_posts="10"]