euro

Meerderheid tevreden met principe akkoord CAO Kinderopvang

Blijkens het onderzoek hier op de website is 56,11 % van de 189 respondenten tevreden met het behaalde principe akkoord voor de nieuwe cao kinderopvang 2020-2021. 1,11 % had geen mening en 42,78 % was niet tevreden. Bij de vakbond FNV was 83 % van de leden akkoord met de voorstellen voor de nieuwe cao.…