Werkzaam in de kinderopvang ? Dan ontvang je in december een eindejaarsuitkering van 3 % bij je salaris.

De eindejaarsuitkering wordt berekend over je 12 maandsalarissen in de periode januari tot en met december 2022. Ben je dit jaar in dienst gegaan? Dan krijg je de eindejaarsuitkering naar rato (tijdsgelang) berekend. Ben je eerder dit jaar uit dienst gegaan bij een andere organisatie ? Dan moet op dat moment de eindejaarsuitkering tot dat moment berekend en uitbetaald zijn.

In de cao Kinderopvang is het als volgt omschreven in  Artikel 5.8 Eindejaarsuitkering

a. De medewerker krijgt een eindejaarsuitkering van 3%. De eindejaarsuitkering wordt in december van ieder kalenderjaar uitbetaald. De eindejaarsuitkering wordt berekend over de 12 maandsalarissen in de periode januari tot en met december van het betreffende kalenderjaar.

b. Komt de medewerker in de loop van het jaar in dienst? Dan wordt de eindejaarsuitkering voor dat kalenderjaar berekend vanaf de datum dat ze in dienst is. Gaat de medewerker in de loop van het jaar uit dienst? Dan wordt de eindejaarsuitkering voor dat kalenderjaar berekend tot de datum dat ze uit dienst gaat.