Werkzaam in de kinderopvang ? Dan ontvang je in december een eindejaarsuitkering van 2 % bij je salaris. Na jaren van afwezigheid is deze uitkering weer terug.  Mede door eindejaarsuitkering zijn de brutosalarissen in de kinderopvang structureel circa 5 % hoger in 2020 dan in 2019.

De eindejaarsuitkering wordt berekend over je 12 maandsalarissen in de periode januari tot en met december 2020. Ben je dit jaar in of uit dienst gegaan? Dan krijg je de eindejaarsuitkering naar rato (tijdsgelang) berekend.

In de cao Kinderopvang is het als volgt omschreven in  Artikel 5.8 Eindejaarsuitkering

a. De medewerker krijgt een eindejaarsuitkering van 2%. De eindejaarsuitkering wordt in december van ieder kalenderjaar uitbetaald. De eindejaarsuitkering wordt berekend over de 12 maandsalarissen in de periode januari tot en met december van het betreffende kalenderjaar.

b. Komt de medewerker in de loop van het jaar in dienst? Dan wordt de eindejaarsuitkering voor dat kalenderjaar berekend vanaf de datum dat ze in dienst is. Gaat de medewerker in de loop van het jaar uit dienst? Dan wordt de eindejaarsuitkering voor dat kalenderjaar berekend tot de datum dat ze uit dienst gaat.