Jaren ervaring

Op de vraag in welke trede men is ingedeeld als pedagogisch medewerker gaf ruim 20 % aan in trede 21…
Lees meer

Salaris CAO Kinderopvang per uur

euro
Bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het  schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang en vastgesteld…
Lees meer