Sinds november 2018 vragen wij pedagogisch medewerkers in welke trede van schaal 6 cao kinderopvang zijn ingedeeld.

Op 22 december 2018 (opname 1), 5 mei 2019 (=opname 2) en 31 juli 2019 (-opname 3) hebben wij een tussentijdse opname verricht en de uitslagen gepubliceerd. Het aantal respondenten is gegroeid naar respectievelijk 200, 637 en 1122.

Blijkens de meeste recente opname is er een behoorlijke toename van respondenten die in trede 9 zitten.

Trede Brutosalarisopname 3opname 2opname 1
9 €          2.047 22,82%12,56%10,00%
10 €          2.099 8,56%9,42%8,50%
11 €          2.157 8,73%8,16%9,00%
12 €          2.216 8,11%9,26%9,50%
13 €          2.273 5,53%6,44%4,50%
14 €          2.333 5,26%6,59%7,00%
15 €          2.397 5,17%5,34%7,00%
16 €          2.459 3,39%3,92%5,00%
17 €          2.522 5,17%6,44%10,00%
18 €          2.588 3,92%4,71%6,00%
19 €          2.653 3,74%4,40%5,00%
20 €          2.724 2,05%1,73%1,00%
21 €          2.793 17,56%21,04%17,50%
100,00%100,00%100,00%

Nu hebben we ook een onderzoek lopen naar het aantal jaren ervaring als pedagogisch medewerker. Uitgangspunt voor vergelijk dat je met max 1 jaar ervaring je betaald wordt in trede 9, met maximaal 2 jaar ervaring in trede 10, etc. Nu kan het zijn dat je met 4 jaar ervaring, na een werkonderbreking toch weer in trede 9 wordt ingedeeld. Toch lijken de onderlinge verhoudingen redelijk overeen te komen.

Trede opname 3% ervaringervaringopnameervaring
922,82%14,13%< 1 jaar22,82%14,13%
108,56%10,27%1-2 jaar31,37%24,40%
118,73%10,75%2-3 jaar40,11%35,14%
128,11%7,25%3-4 jaar48,22%42,39%
135,53%5,43%4-5 jaar53,74%47,83%
145,26%6,88%5-6 jaar59,00%54,71%
155,17%4,11%6-7 jaar64,17%58,82%
163,39%3,26%7-8 jaar67,56%62,08%
175,17%3,50%8-9 jaar72,73%65,58%
183,92%6,88%9-10 jaar76,65%72,46%
193,74%4,83%10-11 jaar80,39%77,29%
202,05%4,11%11-12 jaar82,44%81,40%
2117,56%18,60%> 12 jaar100,00%100,00%
100,00%100,00%

Gemiddeld salaris pedagogisch medewerker

Op basis van de 1.122 respondenten is het gemiddeld bruto salaris voor een pedagogisch medewerker (bij fulltime) circa € 2.348 per maand.

Bent u werkzaam in de kinderopvang ? Doe mee aan onze onderzoeken.

Geef een reactie