euro

De voorgenomen maximum uurtarieven en tabel kinderopvangtoeslag voor 2020 zijn bekend.

De maximum uurtarieven stijgen met 1,89 % wegens de verwachte indexering (inflatie) 2020 en correctie op de werkelijke indexering 2019. Effectief zijn de stijgingen tussen 1,87 % en 1,95 %.

Opvangsoort 2020 2019 Effectief
Dagopvang € 8,17 € 8,02 1,87%
Buitenschoolse opvang € 7,02 € 6,89 1,89%
Gastouder € 6,27 € 6,15 1,95%

De inkomens voor de tabel kinderopvangtoeslag 2020 stijgen met 2,35%. De overheid verwacht hiermee dat de meeste ouders in dezelfde inkomensklasse blijven.

Internetconsultatie

In maart 2019 is er een internetconsultatie gehouden waarbij de mogelijkheid was om als belanghebbende te reageren. Blijkens de nota van toelichting waren er 7 (zeven) reacties waarvan 3 partijen deze openbaar hebben gegeven.

Bij de openbare vermeldingen waren geen reacties van de brancheverenigingen in de kinderopvang zichtbaar:

  • Brancheorganisatie Kinderopvang (BK)
  • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)
  • Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK)

Ook ontbrak een openbare reactie van de direct belanghebbenden: BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang).

Alhoewel er veel nieuwsberichten verschenen over de grote stijgingen van de tarieven (en kosten) in 2019, die vaak ver boven het maximum uurtarief uitkwamen, hebben de 4 grootste belangenverenigingen niet de moeite genomen een openbare reactie te geven bij de internetconsultatie of hun leden opgeroepen dit samen met hun te doen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze partijen er voor gekozen hebben hun reactie te verbergen.

De belangenverenigingen (en dus hun leden) zullen dus tevreden zijn met deze beperkte (en standaard) aanpassing.

[poll id=”22″]

Geef een reactie