kosten

De cao onderhandelingen voor de kinderopvang zijn nu gaande. Overal stijgen de lonen, er is krapte op de arbeidsmarkt, de vraag naar kinderopvang stijgt, de tarieven voor de kinderopvang stijgen per 1 januari stijgen, net als de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag.

Is dat wel allemaal in evenwicht?  Stijgen de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag wel mee met de werkelijke kosten stijgingen? Wat zijn jouw kosten als pedagogisch medewerker ? Hoe kan een werkgever deze dekken?

Werkgevers en werknemers zijn altijd afhankelijk van elkaar, in de branche kinderopvang zijn ze daarbij ook deels afhankelijk van de overheid. De financiering van de kinderopvang geschiedt via de kinderopvangtoeslag, dus een wijziging in de kinderopvangtoeslag heeft effect op de betaalbaarheid van de kinderopvangkosten voor ouders en dus voor zowel werkgevers als werknemers in de branche.

Berekening

Onderstaand een voorbeeldberekening van de salariskosten van een pedagogisch medewerker die per 1 januari 2015 voltijd in dienst treedt en salaris volgens cao kinderopvang ontvangt, schaal 6, trede 9 en ieder jaar een periodiek ontvangt.

De werkgeverslasten, dus het brutoloon + vakantiegeld + sociale lasten bedragen in 2015 ruim € 30.400. De werkgever betaald namelijk circa 26 – 30 % werkgeverslasten bovenop jouw bruto loon, buiten nog reis- en opleidingskosten.

JaarlastKosten p/uStijgingStijging KOT
 
totaal 2015 € 30.431  €        19,44  
totaal 2016 € 31.792  €        20,31 4,47%0,73%
totaal 2017 € 33.249  €        21,25 4,58%1,60%
totaal 2018 € 34.934  €        22,32 5,07%2,74%
totaal 2019 € 37.566  €        24,00 7,53%4,02%
totaal 2020 € 40.735  €        26,03 8,44%1,90%

In een paar jaar tijd stijgen deze kosten van € 30.431 in 2015 naar ruim € 40.700 in 2020, uitgaande dat in 2020 de brutolonen met 2,5 % stijgen.

Het tarief per inzetuur neemt ook toe van € 19,44 in 2015 tot € 26,03 in 2020, dus met jaarlijkse stijgingen van minimaal 4,4 %. Dit moet dus gecompenseerd worden in de uurtarieven/omzet welke door de ouders worden betaald.

De index stijgingen van de maximum uurtarieven voor de kinderopvang zijn echter veel lager.

Omzetten

Nu wordt er vaak gerekend met een verdeling van 70 of 80 % aan personeelskosten en 30 of 20 % aan overige kosten. Daarbij heeft de branche een gemiddeld resultaat van circa 3 – 5 %.

In onderstaande berekening zijn wij uitgegaan dat het tarief in 2015 is vastgesteld, waarbij de personeelskosten 70 % van de totale kosten bedroegen en er een resultaat van 5 % was. De omzet om de personeelskosten ad € 30.400 te dragen waren dus circa € 45.700. Voor het jaar 2020 is er dan een omzet nodig van € 61.255 nodig om de personeelskosten en overige kosten normaal te kunnen dragen.

Zou de omzet jaarlijks stijgen volgens het tarief van de KOT dan loopt deze op naar € 51.000 in 2020. In dat geval zou de werkgever dus al grote een behoorlijk verlies lijden.

Benodigd tariefOmzet KOT Stijging
totaal 2015 €           45.760  €       45.760
totaal 2016 €           47.807  €       46.094
totaal 2017 €           49.998  €       46.832
totaal 2018 €           52.533  €       48.115
totaal 2019 €           56.490  €       50.049
totaal 2020 €           61.255  €       51.000

Begrip

Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers binnen een branche/bedrijf begrip hebben voor elkaars wensen, problemen en (on)mogelijkheden.

Werkgevers hebben te maken met werknemers die (terecht) een hoger loon wensen en verdienen, maar hebben er ook mee te maken dat exploitatie rendabel moet zijn, waarbij de werkgevers dus deels weer afhankelijk zijn van de overheid, deze bepaalt immers de indexering voor de kinderopvangtoeslag.

Berekening inzeturen

De inzeturen zijn als volgt berekend, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld ziektepercentage van circa 3,5 %.

Jaaruren
Contract (52 * 36 uur)1.872
Verlofuren210
Feestdagen32
Ziekteuren65
Niet inzetbaar307
Inzetbare uren1.565

Grondslagen bij berekeningen

  • werkgeverslasten berekeningen volgens Visma-Raet
  • basisloon is brutoloon + 8 % vakantietoeslag + € 8 bruto bijdrage ziektekostenverzekering
  • er is geen rekening gehouden met extra bruto uitkeringen volgens CAO kinderopvang
  • voor de brutoloon 2020 is uitgegaan van een stijging van 2,5 % volgens verwachting CPB
  • werkgeverslasten zijn exclusief reis- en opleidingskosten
  • de indexstijging KOT is exclusief verhogingen wegens de Wet IKK
  • de personeelskosten zijn ook exclusief de verhogingen wegens de Wet IKK

Bovenstaande berekeningen zijn wat simpeler dan in de werkelijkheid, maar geven een indicatie.

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]