euro

De maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag (KOT) worden jaarlijks geïndexeerd door de overheid. De indexatie is gebaseerd een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven (80%) en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (20%). Daarbij wordt een berekening gemaakt voor het komende jaar en een correctie toegepast over het huidige jaar.

De laatste jaren wordt deze berekening in het 2e kwartaal van het jaar bekend gemaakt, zodat de berekeningen gebaseerd zijn op cijfers die eind 1e kwartaal bekend zijn. Het is prettig dat deze tegenwoordig tijdig bekend worden gemaakt. Maar hoe reëel zijn deze indexeringen ?

Mevrouw P. Edagogisch-Medewerker

Mogen wij u voorstellen aan Mevrouw P. Edagogisch-Medewerker, zij treedt per 1 januari 2015 in dienst van een Kinderdagverblijf Eenpitter, met een voltijd contract. Mevrouw P. is een voorbeeldige medewerker en ontvangt jaarlijks haar periodiek.

De jaarlijkse werkgeverslasten voor de jaren 2015 tot en met 2020 zijn als volgt:

Werkgeverslasten
totaal 2015 €  30.431
totaal 2016 €  31.792
totaal 2017 €  33.249
totaal 2018 €  34.934
totaal 2019 €  37.566
totaal 2020 €  40.735

Onderaan deze pagina treft u de volledig uitwerking aan van de jaarlijkse kosten.

Indexeringspercentage

De overheid houdt er rekening mee dat de loonkosten 80 % uit maken van de kosten en de inflatie 20 % van de totale kosten. Op deze manier wordt het indexatie % berekend voor de verhoging KOT.

Voeren we dezelfde systematiek uit op de werkelijk loonkosten ontstaat onderstaand beeld. Hieruit blijkt dat indexering KOT veel lager is dan de werkelijke kostenstijging in de kinderopvang.

Personeelskosteninflatieindex totaalindex jaarindex correctieindex totaal KOT
    
totaal 20164,47%0,30%3,64%2,15%-1,42%0,73%
totaal 20174,58%1,40%3,95%1,90%-0,30%1,60%
totaal 20185,07%1,70%4,40%2,30%0,44%2,74%
totaal 20197,53%2,60%6,55%3,68%0,34%4,02%
totaal 20208,44%1,30%7,01%2,38%-0,48%1,90%

Omdat om te zetten naar een wat simpeler beeld, € 100 in 2015 is met de werkelijke kosten in de kinderopvang gestegen naar € 128,22 in 2020, terwijl die € 100 in 2015 volgens de indexatie KOT in 2020 maar is gestegen naar € 111,45.

 Stijging werkelijk  Stijging index KOT 
totaal 2015100,00 100,00
totaal 2016103,64 100,73
totaal 2017107,73 102,34
totaal 2018112,46 105,15
totaal 2019119,83 109,37
totaal 2020128,22 111,45

Conclusie

De indexering van uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag lopen ieder jaar verder achteruit ten opzichte van de werkelijke kostenstijgingen waar de kinderopvang mee te maken heeft.

In deze berekeningen wordt nog alleen uitgegaan van de “normale” stijging loonkosten (periodiek + loonstijging CAO). Alle kostenverhogende maatregelen zoals de Wet IKK laten we buiten beschouwing.

Ouders draaien voor kosten op

Het verschil tussen de verschillende uurtarieven zorgt er voor de ouders opdraaien voor de hogere kosten die niet vergoed worden door de kinderopvangtoeslag.

Schuld

Ouders zullen de “schuld” van de hogere kosten neer leggen bij de kinderopvangorganisaties terwijl dit het gevolg is van de te lage indexering door de overheid.

Grondslagen bovenstaande berekeningen :

  • werkgeverslasten berekeningen volgens Visma-Raet
  • basisloon is brutoloon + 8 % vakantietoeslag + € 8 bruto bijdrage ziektekostenverzekering
  • er is geen rekening gehouden met extra bruto uitkeringen volgens CAO kinderopvang
  • voor de brutoloon 2020 is uitgegaan van een stijging van 2,5 % volgens verwachting CPB
  • werkgeverslasten zijn exclusief reis- en opleidingskosten

Buiten beschouwing gelaten :

  • bij verloop van personeel kan het gebeuren dat de vervangende medewerker een hogere of lagere salaristrede heeft. (de in- en uitstroom).
  • stijging als gevolg van periodiek kan uitblijven wanneer medewerkers einde van de salarisschaal hebben bereikt, of dat medewerkers geen periodiek ontvangen wegens onvoldoende functioneren.

De volledige uitwerking van de jaarlijkse werkgeverslasten is als volgt:

 Brutoloon aantal mndBasisloon incl VT Tot. Werkg. Last 
1-1-2015 €    1.864 11  €   2.021  €        2.534  € 27.871  schaal 6, trede 9 
1-11-2015 €    1.882 1  €   2.041  €        2.559  €   2.559  tabelverhoging 1 % 
totaal 2015 € 30.431
1-1-2016 €    1.931 6  €   2.093  €        2.636  € 15.815  schaal 6, trede 10 
1-7-2016 €    1.950 6  €   2.114  €        2.663  € 15.977  tabelverhoging 1 % 
totaal 2016 € 31.792
1-1-2017 €    2.004 3  €   2.172  €        2.731  €   8.193  schaal 6, trede 11 
1-4-2017 €    2.028 3  €   2.198  €        2.765  €   8.295  tabelverhoging 1,2 % 
1-7-2017 €    2.048 6  €   2.220  €        2.793  € 16.760  tabelverhoging 1 % 
totaal 2017 € 33.249
1-1-2018 €    2.104 6  €   2.280  €        2.878  € 17.267  schaal 6, trede 12 
1-7-2018 €    2.151 6  €   2.331  €        2.945  € 17.668  tabelverhoging 2,25 % 
totaal 2018 € 34.934
1-1-2019 schaal 6, trede 13 
1-1-2019 €    2.273 12  €   2.463  €        3.130  € 37.566  tabelverhoging 3,0% 
totaal 2019 € 37.566
1-1-2020 €    2.333  €   2.528  €        3.309  €           –  schaal 6, trede 14 
1-1-2020 €    2.391 12  €   2.591  €        3.395  € 40.735  taxatie stijging 2,5 % 
totaal 2020 € 40.735

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]